41 | WVDM. Bouwkunst

ANNEMIE AUGUSTIJNS

SOFIE VAN DER LINDEN
KATLEEN VINCK

group exhibition

14.02.2019 - 24.03.2019

pictures by Ligia Poplawska

 

groepstentoonstelling| WVDM. Bouwkunst

een tekst door Dennis Van Mol

Galerie Valerie Traan brengt in deze tentoonstelling hulde aan bouwkunst. Annemie Augustijns, Sofie Van der Linden en Katleen Vinck lieten zich in hun artistieke praktijk inspireren door de controversiële (want een tijdlang met afbraak bedreigde) studentenwoningen die de Belgische architect en meubelontwerper Willy Van Der Meeren (1923-2002) in 1972 bouwde voor de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

 

Willy Van Der Meeren had een hekel aan het woord architectuur. Het modewoord design vond hij nog erger. Zelf sprak hij liever over bouwkunst. Over de kunst om met eenvoudige materialen maximale resultaten te bereiken. Met triplexplaten, rubberen tuinslangen, goedkope houtsoorten, golfplaten maar bovenal met staal en beton bouwde Van Der Meeren - met Le Corbusier in het achterhoofd - modulaire wooneenheden op maat van de massa. Of op maat van de student. Want de studentenwoningen die hij voor de VUB optrok, illustreren zijn visie. 

 

Jarenlang werd de kleurrijke site door studenten het Club Med van de campus genoemd. Wellicht zat het bij uitstek eenvoudige en modulaire karakter van het bouwplan daar voor iets tussen. Van der Meeren plantte op de site van de VUB vijf wooneenheden in die telkens bestonden uit twee verdiepen. Iedere etage werd voorzien van een keuken en een badkamer die gedeeld werd door de bewoners van de vier aansluitende studentenkamers. Van Der Meeren zorgde voor herkenbaarheid door elke wooneenheid van een opvallende kleur te voorzien. Maar vooral het materiaalgebruik verraadt de tegendraadse, creatieve geest van een bouwkunstenaar. Om de woning te betreden moeten de studenten drie treden nemen van een eigenzinnig trapje: een stapeling van geprefabriceerde betonnen elementen uit de spoorwegindustrie.

 

De erfenis van het modernisme houdt Annemie Augustijns al jaren bezig. Eerder onderzocht ze in fotoreeksen onder meer het kleurgebruik van de modernistische architectuur. Of wat ervan rest. Want ondanks haar fascinatie voor de esthetiek van deze iconische gebouwen blijft Augustijns niet blind voor de houdbaarheidsdatum ervan. Hoe relevant zijn deze vormen en kleuren nog voor ons vandaag? En hoe hebben mens en natuur huisgehouden in het iconische plaatje dat op ons netvlies gebrand staat wanneer we het woord modernisme in de mond nemen? Augustijns laat deze vragen onbeantwoord. Maar de zakelijke manier waarop ze bepalende elementen van Van Der Meerens erfgoed in beeld brengt, verraadt dat er - hoewel nog steeds schoon - iets onherroepelijk stuk is gegaan.

group exhibition| WVDM. "Building art"

a text by Dennis Van Mol

In this exhibition, Gallery Valerie Traan brings an homage to the “art of building”. Annemie Augustijns, Sofie Van der Linden and Katleen Vinck have let their artistic practice be inspired by the controversial (because for some time threatened to be demolished) student residences that the Belgian architect and furniture designer Willy Van Der Meeren (1923-2002) built in 1972 for the Vrije Universiteit Brussel. (VUB) 

 

Willy Van Der Meeren loathed the word architecture. Even worse he thought of the buzzword ‘design’. He rather spoke of “building art”. Of the art of reaching maximal results with simple materials. With plywood plaques, rubber hosepipes, cheap wood kinds, corrugated iron, but above all with steel and concrete Van Der Meeren – with Le Corbusier in mind- built modular living units customised to the masses. Or for students. Since the student residences that he erected for the VUB illustrate his vision. 

 

For years on end, students named this colourful site ‘the Club Med’ of the campus. This name was probably inspired by the simple and modular character of the building plan. Van Der Meeren planted five living units on the VUB site, which were repeatedly made up of two floors. Every floor was equipped with a kitchen and a bathroom, which were shared between the inhabitants of the four connected student rooms. Van Der Meeren ensured the recognisability of every living unit by providing each of them with a remarkable colour. But it is especially the choice of materials that bespeaks the controversially creative mind of the building-artist. To enter their lodging, students have to take three treads on a quirky staircase: a stack of pre-fabricated concrete elements out of the railway industry. 

 

The heritage of modernism is something that has been occupying Annemie Augustijns for several years. In a previous photography series, she examined, amongst other elements, the colour use of modernist architecture. Or what is left of it. Because notwithstanding her fascination for the aesthetics of these iconic buildings, Annemie is not blind for their expiry date. How relevant are these forms and colours still for us nowadays? And how have man and nature come to crack the iconic image imprinted on our retina when we contemplate Modernism? Augustijns leaves these questions without an answer. But the pragmatic way by which she captures the crucial elements of the Van Der Meeren heritage betrays that – whilst still beautiful - something in it has been irrevocably broken. 

> read more

> exhibition catalogue and prices on request 

  • instagram
  • facebook

valerie_traan gallery  | gallery@valerietraan.be 

| reyndersstraat 12 | 2000 antwerp | belgium |

thu-fri-sat 2-6 pm or by appointment | +32_475 75 94 59