51 | Refill

HILDE DE DECKER

opening weekend 31.10.2020 & 01.11.2020 | visiting conditions will be updated regularly

Antwerp Art Nocturne 31.10.2020 | from 12 till 9 pm

01.11.2020 | from 12 till 6 pm

31.10.2020 - 05.12.2020

pictures by HILDE DE DECKER 

 

HILDE DE DECKER | Refill

 

De poëzie van het alledaagse nestelt zich als een rode draad doorheen het oeuvre van Hilde De Decker. Haar werk situeert zich in die intieme en gelaagde relatie tussen mens en ding; in de microwereld van onze dagelijkse omgeving die gevuld is met objecten en hun karakteristieke eigenschappen waartoe wij ons voortdurend verhouden. In deze presentatie is net de leegte het kader van waaruit Hilde De Decker het publiek uitdaagt om betekenissen toe te voegen, op te laden, in te vullen.

(naar een tekst van Evelien Bracke)

> catalogus en prijzen op aanvraag

HILDE DE DECKER | Refill

 

The poetry of everydayness is a red thread running through Hilde De Decker’s work. Her work is situated in this intimate and layered relation between man and thing, in this micro-world of our everyday environment that is filled with objects and their characteristic properties to which we constantly relate. In this presentation the emptiness is precisely the framework out of which Hilde De Decker challenges the audience to add, recharge and refill in meanings. (after a text by Evelien Bracke)

> exhibition catalogue and prices on request 

  • instagram
  • facebook

valerie_traan gallery  | gallery@valerietraan.be 

| reyndersstraat 12 | 2000 antwerp | belgium |

thu-fri-sat 2-6 pm or by appointment | +32_475 75 94 59