top of page


32 | Invitation

LAEND

09.11.2017 - 13.01.2018

lænd is Diane Steverlynck, Anne Masson, Eric Chevalier

pictures by Miles Fischler

Lees meer | Read more

Laend | Invitation

Diane Steverlynck, Anne Masson and Eric Chevalier collaborate regularly to conceptualise objects that reveil common preoccupations. They gather a part of their productions from 2014 onwards, under the platform laend.

They share on the one hand an interest for the fabrication processes, on the other their work presents a certain elasticity of status and usage, stimulating ones imagination and spontaneously provoking a bond of familiarity with the users.


Invitation designs a stroll, articulating their individual paths and their crossroads. Carpets and blankets, one piece never identical to the other, constitute fluid territories with generous textures. These dialogue with the recent Teatrino of Diane Steverlynck’s small carved mirrors that promptly capture the space.

As asked by the trio, Erwin De Muer has conceived metalic structures, wearing especially dense and pictorial surfaces of felt.


Their studio practice, experimental and organique, sometimes takes the designers to question their previous productions, or to invest the remains in a joyful liberty. The colours always manifest themself lively, materialising rhythms and layers. It testifies singular and often mysterious metamorphosis, transforming from fabric waste to Tapa, or from fibre to wire, creating landscapes in the blankets and the carpets.

TEATRINO by Diane Steverlynck

The teatrino series consists of carved mirror pieces whose facets construct remnant spaces.

The viewer’s every movement transforms the reflections, the mirror’s flat surface becomes a screen where architecture, environment and shapes interact in a dynamic play.

Our daily territory becomes concentrated in a miniature scenery, where the slight modulation of colour and transparency tell us about the materiality of each piece.

Short movie by Matteo Robert Morales

In the exhibition at Valerie Traan a short video about the weaving process of the Echo carpets will be projected.

Laend | Invitation

Diane Steverlynck, Anne Masson en Eric Chevalier werken regelmatig samen rond objecten waarin ze hun passies kunnen delen.

Een deel van hun producties brengen ze sinds 2014 samen in het platform laend.
Aan de ene kant delen ze een interesse voor het maakproces, aan de andere kant toont hun werk de rekbaarheid van de gebruiksstatus op een manier die de verbeelding stimuleert en spontaan een familiaire band met de gebruiker uitlokt.


Invitation is een wandeling langs de individuele paden en kruispunten van de designers.

Tapijten en dekens, het ene nooit identiek aan het andere, zijn fluïde territoria met genereuze texturen. Ze gaan in dialoog met de recente Teatrino van Diane Steverlynck. Het zijn kleine geslepen spiegels, die prompt de ruimte vangen.

Op vraag van het trio heeft Erwin De Muer metalen structuren bedacht (dagbedden en kleine zitbankjes), die compacte en picturale oppervlakken in vilt dragen.


Hun experimentele en organische studiopraktijk doet de designers soms hun vorige producties in vraag stellen, of de restanten ervan gebruiken voor nieuwe trajecten. De kleuren, die de ritmes en lagen materialiseren, manifesteren zich op een heel levendige manier. Het zijn telkens getuigenissen van een unieke en vaak mysterieuze metamorfose. Stofoverschotten worden getransformeerd tot Tapa en vezels worden draad. Telkens worden daarmee nieuwe landschappen gecreëerd in de tapijten en de dekens.

Teatrino door Diane Steverlynck

De Teatrino-serie bestaat uit geslepen spiegels waarvan de facetten restanten ruimte reconstrueren.

Elke beweging van de kijker verandert de reflecties, het platte oppervlak van de spiegel wordt een scherm waar architectuur, omgeving en vormen interageren in een dynamisch spel.

Ons dagelijks territorium wordt gebald in een miniatuur, waarin de materialiteit, kleur en beweging van elk stuk wordt gecapteerd.

Kortfilm door Matteo Robert Morales

In de tentoonstelling bij Valerie Traan is ook een kortfilm te zien van het weefproces van de Echo tapijten door Matteo Robert Morales.

bottom of page