top of page

20 | Framing spaces

PIETER HUYBRECHTS

& ERKI DE VRIES

03.09.2015 - 07.11.2015

pictures by Pieter Huybrechts

Lees meer | Read more

Huybrechts & De Vries | Framing spaces

The multidisciplinary projects by Erki De Vries and Pieter Huybrechts take place at the interface of photography, art and architecture. In several episodes of a multi-year project they want to explore how we experience and shape the space around us.

Their projects start from a research and analysis of the place where the installation or performance is constructed. By means of photography certain elements of the environment are isolated and used as a basis for the creation of new spaces. These intervene in the existing environment through projection and refined architectural elements made to scale. In this web of different levels of reality images of the exhibition space, the wider environment, and previous locations of the project are accommodated. In this way gradually an ambiguous new reality is created, which because of its ambiguity generates a constant self-reflection.

For their first solo exhibition at gallery valerie_traan Erki De Vries & Pieter Huybrechts are framing the gallery space. The result can be seen in the same space as a startling trompe l'oeil full of endless reflections between reality and installation. The duo also shows in various rooms in the gallery, in a revised form, a few works they have made together during the last three years.

Photography, set design and architecture, installation and reality are entangled in such a way that a fascinating and confusing experience is created for the viewer.

Huybrechts & De Vries | Framing spaces

De multidisciplinaire projecten van Erki De Vries & Pieter Huybrechts spelen zich af op het raakvlak tussen fotografie, beeldende kunst en architectuur. In verschillende episodes uit een meerjarig traject willen ze aftasten hoe we de ruimte rondom ons kunnen ervaren en vormgeven.

Hun projecten vertrekken vanuit een onderzoek en ontleding van de plek waar de installatie of voorstelling wordt opgebouwd. Door middel van fotografie worden bepaalde elementen uit de omgeving geïsoleerd en als basis gebruikt voor de creatie van nieuwe ruimtes. Deze grijpen in op de bestaande omgeving door middel van projectie en uitgepuurde architecturale schaalelementen. In dit weefsel van verschillende werkelijkheidsniveaus worden beelden van de exporuimte, de bredere omgeving, en vorige locaties van het project ondergebracht. Zo ontstaat geleidelijk een meerduidige nieuwe werkelijkheid, die door haar ambiguïteit een voortdurende zelfreflectie genereert.

Voor hun eerste solo bij galerie valerie_traan ‘framen’ Erki De Vries & Pieter Huybrechts de galerieruimte. Het resultaat daarvan is te zien in dezelfde ruimte als een verrassende trompe l'oeil vol eindeloze reflecties tussen realiteit en installatie. Eveneens toont het duo in verschillende ruimtes in de galerie, in een herwerkte vorm, enkele werken die zij de voorbije drie jaar samen gemaakt hebben.

Fotografie, scenografie en architectuur, installatie en realiteit worden op zo'n manier met mekaar verknoopt dat er voor de toeschouwer een fascinerende én verwarrende ervaring ontstaat.

bottom of page