top of page

24 | studies for the Office KGDVS Solo House

MULLER VAN SEVEREN

09.06.2016 - 25.06.2016

pictures by Fien Muller

Lees meer | Read more

Muller Van Severen | studies for the OFFICE KGDVS Solo House

Design duo Muller Van Severen was invited to create furniture and lighting for a Spanish holiday home. The project inspired a series of sculptures and installations that will be presented at Valerie Traan gallery.


Solo Houses are a series of architectural holiday houses in a Spanish estate. The first structure, by Chilean architect firm Pezo von Ellrichshausen, was completed in 2013. Last summer, the owner hosted Fien Muller and Hannes Van Severen. He commissioned the duo to design house furniture for the house built by, OFFICE Kersten Geers David Van Severen (Hannes’ brother), at the same estate. The building will be ready in the fall of 2016.


“It’s an incredible place entirely surrounded by nature,” say Hannes Van Severen and Fien Muller. There’s a courtyard and a swimming pond we designed a couple of lying objects for. They look like a curled up mattress or a sheet of paper, waiting for someone to lie down. We wanted to accentuate the openness of the place. The rocking daybed isn’t manufactured in heavy materials like concrete or wood, but in metal netting. You can see through the object, but still grasp the architecture. Transparency makes the objects present and absent at the same time. They don’t impose themselves on you, while they continue to be sculptural. At Valerie Traan’s Antwerp expo, we’re presenting our quest for furniture and sculptures with similar materiality. It’s interesting to show this research phase in all its nakedness and fragility.”


“The discovery of the new material (netting with 2x2 cm squares) inspired us to establish a novel world of landscapes and sculptures that also holds a place for color. We love the idea that the user can dress up our furniture with plaids, blankets or a sheepskin…


As always, the creation process involves hefty hands-on experiments. It’s a great moment to show the studies at Valerie Traan.”


Solo Office KGDVS House

Architectural firm Office Kersten Geers David Van Severen designed the second Spanish house. Their self-sustaining home integrates the living spaces in a wide circle. There’s a swimming pond in the circular courtyard. The house is constructed as a circular gallery with succeeding living areas. “Our villa is, just like Fien and Hannes’ furniture, highly transparent. It allows for an immediate contact with the surrounding nature.”

Muller Van Severen | studies for the OFFICE KGDVS Solo House

Het designduo Muller Van Severen werd uitgenodigd om meubelen en verlichting te ontwerpen voor een vakantiehuis in Spanje. Het leidde tot een reeks sculpturen en installaties die ze nu tentoonstellen bij Valerie Traan.


Solo Houses zijn een reeks architecturale vakantiehuizen op een domein in Spanje. Het eerste, van het Chileense architectenbureau Pezo von Ellrichshausen, is sinds 2013 klaar. De eigenaar nodigde Fien Muller en Hannes Van Severen vorige zomer uit. Hij vroeg hen om meubelen en verlichting te ontwerpen voor de woning die OFFICE Kersten Geers David Van Severen (de broer van Hannes) op hetzelfde domein aan het bouwen zijn. Het huis zal in de herfst van 2016 klaar zijn.


“Het is een fantastische plek, omgeven door natuur,” leggen Hannes Van Severen en Fien Muller uit. “Het huis heeft een binnenplein en zwemvijver, waar we enkele ligobjecten bij bedachten. Alsof een matras of een vel papier opgekruld ligt te wachten om erin te gaan liggen. We wilden iets bedenken wat de openheid van de plek benadrukte. We besloten dus om dat schommelende dagbed niet uit te voeren in een zwaar massief materiaal zoals beton of hout, maar in een metalen gaas. Zodat je erdoorheen kunt kijken en de architectuur nog zou voelen door de objecten heen. Door hun transparantie zijn deze objecten tegelijk aanwezig en afwezig. Ze dringen zich niet op terwijl ze toch heel sculpturaal zijn. In de tentoonstelling bij Valerie Traan in Antwerpen willen we een zoektocht tonen van meubels en sculpturen met dezelfde materialiteit. We vinden het interessant om deze fase van het onderzoek al te tonen op zijn meest blote en fragiele moment.”


“Het ontdekken van dit, voor ons nieuwe, materiaal (gaas met hokjes van 2x2 cm), inspireerde ons en zette ons aan tot het maken van een geheel nieuwe wereld waarin we landschappen en sculpturen bedachten en waarin ook kleur een plek krijgt. We houden ervan dat deze meubels eerst nog door de gebruiker moeten worden aangekleed met plaids, dekens, schapenvellen...


Zoals al altijd gaat dat creëren met flink wat hands-on experimenten gepaard. Dit is een goed moment om bij Valerie Traan deze studies te tonen.”


Solo Office KGDVS House

Architectenbureau Office Kersten Geers David Van Severen tekende het tweede Solo House in Spanje. Hun zelfvoorzienende woning integreert de woonruimtes in een brede cirkel. Het ronde binnenplein krijgt een zwemvijver. Het huis is opgebouwd als een cirkelgalerij waarin de woonruimtes elkaar opvolgen. “Onze villa is, net als de meubels van Fien en Hannes, heel transparant. Zo staat ze in onmiddellijk contact met de omringende natuur.”

bottom of page