top of page

33 | Fireworks

MULLER VAN SEVEREN

01.02.2018 - 17.03.2018

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Muller Van Severen | Fireworks

valerie_traan gallery presents Fireworks, a new exhibition by Muller Van Severen. De series of ‘paravents’ is being shown in Belgium for the first time, after a previous succesful presentation in Milan. Besides these paravents, produced in close collaboration with Emaillerie Belge, the designer duo is also showing new tables.


Fireworks is part of the ongoing research by Muller Van Severen around the interactions between space and the objects that occupy it. They explore a sense of verticality and have conceived these works as abstract compositions that relate directly to the architecture. Whereas tables, desks, or lamps, engage in a rather linear dialogue with space, enamel is shown to advantage in more vertical shapes. Therefore, the paravents are the ideal bearers of this material.


The paravents are composed by various realisations of curved sheets of metal, coated with vitrified enamel. The strong enamel has a certain tactile quality to it, but also invites care. The production was an experiment. Every screen therefore reveals an essence and is the result of a meticulous quest for detail and a fascinating artisan process.


The colourful, whimsical shapes define portions of the space. The new tables, with their more landscape-like horizontality, ensure the necessary balance in the spacious architecture of valerie_traan gallery. The tables and paravents, shown in duo’s, complete each other. They generate a dynamic dialogue between the vertical and the horizontal, the functional and the aesthetical.


In 2011, Fien Muller and Hannes Van Severen, both artists, decided to do a joint furniture project, at the request of valerie_traan gallery, which specializes in the space between art, design and architecture. The couple have been designing under the name Muller Van Severen ever since and their first furniture and lighting sculptures quickly captured international attention. Fireworks is their fourth solo exhibition at valerie_traan gallery, which continues to support the duo and show and distribute their creations in what is still a fruitful and productive collaboration.

Fireworks has been made possible thanks to he support of Tanguy Van Quickenborne and Emaillerie Belge.

Muller Van Severen | Fireworks

valerie_traan gallery presenteert Fireworks, de nieuwe tentoonstelling van Muller Van Severen. De reeks ‘paravents’ is voor het eerst in België te zien, na een succesvolle passage in Milaan. Naast deze paravents, geproduceerd in samenwerking met Emaillerie Belge, toont het designerduo ook nieuwe tafels.


Fireworks is een voortzetting van het onderzoek door Muller Van Severen naar de interactie tussen het object en de architectuur van de ruimte. De nieuwe objecten verkennen de verticaliteit en gaan als abstracte composities een rechtstreekse relatie aan met de architectuur. Daar waar tafels, bureaus en lampen in een eerder lineaire dialoog staan met de ruimte, komt email het best tot zijn recht in verticale vormen. De paravents vormen daarom de ideale dragers voor dit materiaal.


De paravents bestaan uit verschillende uitvoeringen van gebogen metalen bladen, bekleed met verglaasd email. Het krachtig email heeft een zekere tactiele kwaliteit, maar nodigt ook uit tot zorgvuldigheid. Het productieproces was een experiment. Elk kamerscherm verbeeldt daarom een essentie en is het resultaat van een nauwkeurige zoektocht naar detail en een fascinerend ambachtelijk maakproces.


De kleurrijke, grillige figuren bakenen fragmenten van de ruimte af. De nieuwe tafels zorgen met een meer horizontale landschappelijkheid voor de noodzakelijke balans in de uitgestrekte ruimte van valerie_traan gallery. De tafels en paravents, telkens in duo gepresenteerd, vullen elkaar perfect aan. Zo ontstaat er een dynamische dialoog tussen verticaal en horizontaal, functioneel en esthetisch.


In 2011 werkten Fien Muller en Hannes Van Severen, beiden kunstenaar, aan een meubelontwerp op vraag van Valerie Traan Gallery, dat zich specialiseert in het grensgebied tussen kunst, design en architectuur. Sindsdien ontwerpt het stel onder de naam Muller Van Severen en hun eerste meubel- en lichtsculpturen kregen al snel internationale aandacht. Fireworks is hun vierde solotentoonstelling bij valerie_traan gallery, dat het duo blijft ondersteunen en hun creaties blijft tonen en verspreiden in het teken van een vruchtbare en productieve samenwerking.

Fireworks is mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van Tanguy Van Quickenborne en Emaillerie Belge.

bottom of page