top of page

37 | The Fold

PIETER HUYBRECHTS & ERKI DE VRIES

06.09.2018 - 20.10.2018

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Huybrechts & De Vries | The Fold

‘for the fold announces that the inside is nothing more than a fold of the outside’

Simon O'Sullivan, Definition: 'Fold' The Deleuze Dictionary (2005)


Immanent – self-contained, not exceeding the matter - Pieter Huybrechts and Erki de Vries reread their working space over and over again. With the use of re-enactments and constructions, existing information is changed into a new enlarged space. This also applies to ‘The Fold’.

The Fold’ exists of multiple segments. First of al there is a large installation which contains a system of one-fold plates. Alongside this central work there is a series of works that imprint the different point of views coming from this installation piece. Second in

this exhibition is the folded interpretation coming from an earlier installation in Museum M, Leuven and CC Mechelen.

‘The Fold’ is part of the ‘The Bookproject’, a research set up by Huybrechts and De Vries in 2012. With their first attempt to collaborate they emplified an installation into a sculpture in the form of a book. This collaboration resulted into a kaleidoscopic sequence of consecutive spaces, enclosed in a leporello. This first elaboration in ‘The Bookproject’ was the starting point for an ungoing research, where installations, photography and the development of the book will compose each other. An interaction that results in unprecedented depth in the image. You gain the idea to always look further than what is possible.


The concept of Le Pli / The Fold from Gilles Deleuze is dedicated to the constitute subjectivity and the evolution of possibilities. Everything that is, will be but with our authentic way of observing, everything can change. In an ungoing movement. Details of the space are formed into a whole new space. By placing image upon image, The Book Project always reveals a new space, originating from existing information.

Huybrechts & De Vries | The Fold

‘for the fold announces that the inside is nothing more than a fold of the outside’

Simon O'Sullivan, Definition: 'Fold' The Deleuze Dictionary (2005)


Immanent – in zichzelf besloten, de materie niet overstijgend - herlezen Pieter Huybrechts en Erki de Vries telkens opnieuw de ruimte waar zij in werken. Bestaande informatie wordt door herhaling en kadrering verschoven tot een nieuwe diepere ruimte zich vormt. Zo ook bij The Fold.


The Fold bestaat uit verschillende segmenten. Allereerst is er de installatie die een geheel van eenvoudig opengevouwen vlakken lijkt te zijn. Daarnaast is er een reeks van werken te zien die de blik op deze installatie vastzetten. En worden er verschillende reeksen van werken getoond die een geplooide interpretatie geven van eerdere installaties in M Museum Leuven en CC Mechelen.

The Fold is onderdeel van The Bookproject, het onderzoek dat Huybrechts en De Vries zijn gestart in 2012. In een eerste samenwerking werd een installatie tot een sculptuur in boekvorm uitgewerkt. Het resultaat was een caleidoscopische aaneenschakeling van opeenvolgende ruimten in een leporello vervat. The Bookproject werd na deze eerste uitwerking een zich voortzettend onderzoek waarin installatie, fotografie, en de ontwikkeling van het boek elkaar vormen. Een wisselwerking die resulteert in ongekend veel diepte in het beeld. Je denkt altijd verder te kunnen kijken dan mogelijk.


Het begrip Le Pli / The Fold van Gilles Deleuze staat voor de vorming van subjectiviteit en de ontwikkeling van mogelijkheden. Alles is aanwezig, maar door onze manier van observeren is ook alles veranderlijk, in constante beweging. Worden nieuwe verbindingen gemaakt met bestaand materiaal. Er is niet meer dan er is, maar door de wijze van vouwen is het telkens mogelijk om een nieuwe wereld in kaart te brengen.

bottom of page