top of page

44 | Kings of Afganistan

PIETER-JAN DE PUE

20.09.2019 - 19.10.2019

+ movie 'The Land of the Enlightened'

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Pieter-Jan De Pue| Kings of Afganistan

The people and especially the children that PJ depicts are the country’s magicians. They have been hardened by the capricious climate in which they live. The ‘actors’ that PJ introduces in his docufiction are all facing a camera for the first time. The fact that PJ presented their film on an improvised screen in an exclusive screening beneath the Afghan sky is a tribute to the warm atmosphere and to the

great respect that he has for these debutants. The Land of the Enlightened is thus also a film about a relationship between a very attentive Westerner who directs images with enormous care, and happy, grown-up Afghan children who want to be viewed heedfully and with love.

Afghanistan is a ‘farming country’ with a highly specialised agriculture. Afghanistan is a ‘country
of conflict’ with complex geo-political interests and a rich, still-to-be exploited subsoil. With these images, PJ has shown that Afghanistan is also a country of smart and exceptionally talented people. In Afghanistan, the forces of nature are the most dominant feature. But the Afghans inspire admiration. With new rituals, the men, women and children of this country are on the road from antiquity to modernity, but it is they themselves who will determine the rhythm and speed of their history.

a text by Dorian van der Brempt

Pieter-Jan De Pue| Kings of Afganistan

De mensen en vooral de kinderen die PJ in beeld brengt zijn de tovenaars van het land. Zij zijn gehard door een grillig klimaat waarin zij overleven. De ‘acteurs’ die PJ voor zijn docu-fictie introduceert stonden voor het eerst voor een camera. Dat PJ op een geïmproviseerd doek hun film presenteerde
in een exclusieve screening onder de Afghaanse hemel geeft de warme sfeer en het groot respect weer voor deze debutanten. The Land of the Enlightened is daarom ook de film over een relatie tussen een zeer aandachtige Westerling die met veel zorg beelden registreert en blije Afghaanse volwassen kinderen die graag met aandacht en liefde bekeken worden.

Afghanistan is een ‘landbouwland’ met een zeer gespecialiseerde landbouw. Afghanistan is een ‘conflictland’ met ingewikkelde geo-politieke belangen en een rijke nog te ontginnen ondergrond. PJ heeft met deze beelden getoond dat Afghanistan ook een land is met slimme mensen en uitzonderlijke talenten. De natuurkrachten zijn in Afghanistan de meest dominante. Maar de Afghanen dwingen bewondering af. De mannen, vrouwen en kinderen van dit land zijn met nieuwe rituelen op weg van de oudheid naar de moderniteit maar zij zullen zelf het ritme en snelheid bepalen van hun geschiedenis.

een tekst door Dorian van der Brempt

bottom of page