top of page

48 | Alltubes

MULLER VAN SEVEREN

12.03.2020 - 30.05.2020

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Muller Van Severen| Alltubes

Alltubes is a new series of objects consisting of repeated round aluminium tubes. The series comprises several cabinets, a bench and a chair and forms a family that has the same genes but different characters.


It is the repetition of the aluminium tubes that recurs in all the objects. The pattern and repetition of the round forms makes them appear less austere. This also produces the undulating effect and makes it possible for light to play on the surface. The combination of several of the same elements creates planes and gives the whole object a literal and figurative strength.


With the series of tube-ends at the top, the upper surface of the cabinets assumes a ‘charming’ aspect. Functions are created by means of the occasional simple bend such as for the legs of the bench. In the case of the chair, a tube forms one leg, a back or a seat in one smooth movement.


There are no visible hinges, handles or door openings; they dissolve or vanish optically in the joints between the round tubes. This makes the cabinets more like volumes, some kind of mysterious plinth, stripped of its front, back and sides.

It is only by extending the four corner tubes that these volumes are raised up off the floor and the tubes then become legs or supports that lighten up the whole object. They become freestanding objects in a room, characters in a setting.

Muller Van Severen| Alltubes

Alltubes is een nieuwe serie objecten bestaande uit de herhaling van ronde aluminium buizen. De reeks omvat verschillende kasten, een bank en een stoel en vormt een familie met dezelfde genen maar verschillende karakters.


Het is de repetitie van deze aluminium buis die in alle objecten terugkomt. Door het ritme en de herhaling van de ronde vorm worden de objecten ontdaan van hun strengheid. Hierdoor wordt ook het golvend effect gecreëerd en krijgt de oppervlakte de kans om met het licht te spelen.

Door het samenbrengen van telkens hetzelfde element ontstaan vlakken en krijgt het geheel letterlijk en figuurlijk een sterkte.


Bij de kasten krijgt het bovenvlak, door de samenkomst van de buizen aan de bovenkant, een ‘lieflijke’ kant. Door af en toe een simpele plooi ontstaan functies. Zoals poten van een bank.

Bij de stoel wordt de buis in 1 vloeiende beweging zowel een poot als een leuning of een zitvlak.


Er zijn geen scharnieren, klinken of deuropeningen zichtbaar, deze lossen op of verdwijnen optisch in de schakelingen van de ronde profielen.

Hierdoor worden de kasten eerder volumes, een soort mysterieuze sokkels, ontdaan van voor-, achter- of zijkant.

Enkel door de vier buizen te verlengen komen deze volumes van de grond, en worden de buizen poten of dragers die het geheel verlichten. Het worden losstaande objecten in de ruimte, personages in een decor.

bottom of page