62 | Fundaments

DESTROYERS/BUILDERS

01.09.2022 - 01.10.2022

OPENING DRINK
Thursday 01.09 | 4-9 pm

 

Binnen het werk van Destroyers/Builders bestaat een interactie tussen de meubelstukken in een overkoepelende inspiratiebron; gevonden in architectonische elementen, materialen of bouwtechnieken. Linde Freya Tangelder, oprichter van de studio, streeft naar zintuiglijke relevantie en culturele waarde in detail en op grotere schaal. De werken hebben een sculpturaal en architectonisch karakter en balanceren tussen hedendaagse en traditionele elementen.


Geïnspireerd door architecturale vormen, benadrukken de meubelstukken het veld tussen industrie en mens, door middel van diverse materialen. Constructies worden verkleind tot menselijke afmetingen en vertalingen resulteren in sculpturale gebaren. Zowel low- als high-end materialen worden geherwaardeerd, heroverwogen en getransformeerd. De ingrepen en afwerkingen met de hand geven deze architecturale objecten een tactiel aspect. Het contrast in materialen, de tastbaarheid en de menselijke sporen die nog zichtbaar zijn in het object, verklaren de werkwijze van Destroyers/Builders.

> catalogus en prijzen op aanvraag

Within the works of Destroyers/Builders an interaction between the furniture pieces exists in an overarching inspiration; found in architectural elements, materials or building techniques. Linde Freya Tangelder, founder of the studio, strives for sensory relevance and cultural value in detail and larger scale. The works have a sculptural and architectural character, and balance between contemporary and traditional elements.


Inspired by architectural shapes, the furniture pieces highlight the field between industry and human, through diverse materials. Constructions are scaled down to human sizes, and translations result into sculptural gestures. Both low and high end materials get revalued, reconsidered and transformed. The interventions and finishes by hand, give these architectural objects a tactile aspect. The contrast in materials, the touchability, and the human traces that are still visible in the object, explain the method of Destroyers/Builders.