top of page

22 | the cutlery show

OCTAVE VANDEWEGHE

DAVID BERNSTEIN

MAARTEN BAAS

KOICHI FUTATSUMATA

JINHUYN JEON

MULLER VAN SEVEREN

STUDIO SIMPLE

STUDIO WIEKI SOMERS

RENÉ HEYVAERT

JEAN-PIERRE TEMMERMAN

D.D. TRANS

JORIS VAN DE MOORTEL

UNFOLD

18.02.2016 - 03.04.2016

pictures by Bart Kiggen,
Frederik Vercruysse and David Samyn

Lees meer | Read more

the cutlery show

There is nothing more common as the cutlery we use everyday: forks, spoons and knifes. A number of designers and artists give new life, new beauty and even new meaning to these simple extensions of our limbs.

David Bernstein (US), an American living in Maastricht, connects cutlery to stories and uses all kinds of spatula as a starting point for his performances: “The spatula allows us to both extend our body to reach further, but also to extend our mind further because we can think through the thing.”

Octave Vandeweghe (B) makes cutlery out of gemstones with facets. “The combination of a gemstone with facets, a knife and cutlery combines notions like beauty and function: beauty becomes function, and function becomes beauty”, he says.

Maarten Baas (NL) and Koichi Futatsumata (JPN) are the first of the designers whose work is realised for the cutlery collection ‘To eat with’ of valerie_objects. Futatsumata was inspired by his favourite technical pen for the grip of his cutlery and Baas shows sketchy, almost childishly simple cutlery in his own typical style.

“When I approached the designers, (Jinhyun Jeon (KR/NL), Muller Van Severen (B), Maarten Baas (NL), Studio Simple (B/NL), Koichi Futatsumata (JPN) and Studio Wieki Somers (NL) I knew that they would each use their expertise, background and knowledge to come up with a completely divergent range of results. Some of them had already experimented with cutlery, others had been fascinated by the design for years, while for yet others it was their first foray into designing this modest eating tool. But whatever stage they were at, they all succeeded in delivering a surprise.” says curator Veerle Wenes about her project.

THE CUTLERY SHOW will also show the work of artists René Heyvaert, Jean-Pierre Temmerman, D.D. Trans and Joris Van de Moortel & Unfold who are in their artworks, each in their different way, inspired by the theme of cutlery.

The cutlery show

Er is niets dat meer gewoon en alledaags is dan bestek: vorken, lepels en messen. Een aantal designers en kunstenaars geven deze eenvoudige verlengstukken van onze ledematen een nieuw leven, een nieuwe schoonheid en zelfs een nieuwe betekenis.

De in Maastricht wonende Amerikaan David Bernstein (VS) verbindt bestek met verhalen en gebruikt spatels als aanleiding voor zijn performances: “De spatel laat toe om zowel ons lichaam te verlengen, als om onze hersenen verder to laten reiken omdat wij kunnen denken doorheen het ding”.

Octave Vandeweghe (B) maakt bestek van gefacetteerde edelstenen. “De combinatie van gefacetteerde edelsteen, mes en bestek brengt begrippen als schoonheid en functie samen; schoonheid wordt functie en functie wordt schoonheid”, stelt hij.

Maarten Baas (NL) en Koichi Futatsumata (JPN) zijn de eerste designers waarvan werk gerealiseerd is voor de bestek-collectie ‘To eat with’' van valerie_objects. Futatsumata liet zich inspireren door zijn favoriete technische pen voor het handvat van zijn bestek en Baas toont geschetst, haast kinderlijk eenvoudig, bestek in zijn eigen typerende stijl.

“Toen ik de designers Jinhyun Jeon (KR/NL), Muller Van Severen (B), Maarten Baas (NL), Studio Simple (B/NL), Koichi Futatsumata (JPN) en Studio Wieki Somers (NL) benaderde wist ik dat elk van hen hun eigen expertise, achtergrond en kennis zouden gebruiken om tot een serie compleet verschillende resultaten te komen. Sommigen hadden al geëxperimenteerd met bestek, anderen waren door het ontwerp ervan al jaren gefascineerd, terwijl het voor enkelen hun eerste pogingen waren in het ontwerpen van dit bescheiden eetgerief. Maar ze slaagden er allen in om voor een verrassing te zorgen,” zegt curator Veerle Wenes over haar project.

De tentoonstelling THE CUTLERY SHOW wordt aangevuld met werk van René Heyvaert, Jean-Pierre Temmerman, D.D. Trans en Joris Van de Moortel & Unfold, die zich voor hun kunstwerken lieten inspireren door bestek in al zijn vormen en variëteiten

bottom of page