top of page

31 | En cours d'installation

ANNEMIE AUGUSTIJNS

CLARISSE BRUYNBROECK

KAREN AMANDA MOSER

LIESBETH DOMS

MULLER VAN SEVEREN

RALPH COLLIER

STEF VAN LOOVEREN

UNFOLD & BARNABE FILLION

20.09.2019 - 19.10.2019

group exhibition at the Rivoli building in Brussels curated by Clarisse Bruynbroeck & Ralph Collier

pictures by Ralph Collier

Lees meer | Read more

En cours d'installation

En cours d’installation is a group exhibition initiated by valerie_traan gallery which investigates the boundaries of materiality/immateriality and its condition of appearance. The title of this exhibition refers to a marker of time which poses an unfinished process. It focuses on the instant, the suspended moment of an act that is still under construction and allows infinite possibilities.


En cours d’installation is not just a presentation of a group of objects, it is rather an act of creation where elements of light, colour and smell determine the atmosphere. These elements blend with formally recognizable elements such as a table, a chair and a glass. The eight artists that are brought together in this exhibition share a number of traits which cannot be recognized in the form of a theme, technique or particular visual source. Rather, these artists are connected through their similar intuition or approach towards defining an object.


valerie_traan is a space for objects and subjects where both functional and subjective approaches are heard; often balancing on the dividing line between design, art and architecture. For this project at the Rivoli building in Brussels, valerie_traan invites Clarisse Bruynbroeck and Ralph Collier to create an exhibition that represents the mindset of the gallery. Therefore, En cours d’installation is also an encounter between artists who have a history with the gallery in dialogue with new voices.


En cours d’installation - Annemie Augustijns, Clarisse Bruynbroeck, Karen Amanda Moser, Liesbeth Doms, Muller Van Severen, Ralph Collier, Rikkert Paauw, Stef Van Looveren, Unfold& Barnabé Fillion.

(text Ralph Collier)

En cours d'installation

En cours d’installation is een groepstentoonstelling die de grens tussen materialiteit/immaterialiteit onderzoekt en de manier waarop die verschijnt. De titel van deze tentoonstelling verwijst naar een tijdsbepaling die een onvoltooid proces beschrijft, waar dingen niet stilstaan maar evolueren doorheen verschillende omstandigheden.


En cours d’installation brengt niet zomaar een groep objecten samen, maar eerder zintuigelijke elementen. Hier bepalen licht, kleur en geur de sfeer, maar zijn er ook fysieke elementen zichtbaar, zoals een tafel, stoel en een glas. De kunstenaars die voor deze tentoonstelling samengebracht worden hebben verschillende gemeenschappelijke eigenschappen. Deze uitten zich niet visueel, in de vorm van een thema of techniek maar ze zijn met elkaar verbonden door hun soortgelijke intuïtie of aanpak om de vitaliteit van een beeld of een object te definiëren.

valerie_traan is een plek voor objecten en subjecten, vaak balancerend op de lijn tussen design, kunst en architectuur.

Voor het project in het Rivoli gebouw in Brussel, nodigt valerie_traan Clarisse Bruynbroeck en Ralph Collier uit om een tentoonstelling samen te stellen die de manier van denken van de galerie representeert.


En cours d’installation is een ontmoeting tussen kunstenaars die een voorgeschiedenis hebben met de galerie in dialoog met nieuwe stemmen.


En cours d’installation met Annemie Augustijns, Clarisse Bruynbroeck, Karen Amanda Moser, Liesbeth Doms, Muller Van Severen, Ralph Collier, Rikkert Paauw, Stef Van Looveren, Unfold& Barnabé Fillion.

(tekst Ralph Collier)

bottom of page