top of page

43 | Cosmic Gestures

OCTAVE VANDEWEGHE

16.05.2019 - 22.06.2019

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Octave Vandeweghe | Cosmic Gestures

In Cosmic Gestures the artist Octave Vandeweghe (1988) delves deeper into superstition and spiritualism surrounding minerals and stones. Gestures of adornment and the magical properties that people have bestowed upon stones over the centuries, intrigued the artist and led him to create a series of object-artifacts.


Vandeweghe’s work continues to explore the tension between nature and culture and exhibits a fascination with human habits and prehistoric tools. By establishing a connection between the evolution of a flint knife, a menhir, a teeth necklace and a crystal, the artist investigates how the primitive is still dominant today. Blowing up the tools in scale, he creates stone sculptures which acquire a mystical quality, becoming vessels archaic of energy.


When I am creating things and some stone breaks, I try to engage it and enhance this brokenness.” The work is a continuation of a previous project, Cultured Manners, where Octave transformed gemstones into cutlery, creating poetic tension between functionality and beauty.

Octave Vandeweghe | Cosmic Gestures

In Cosmic Gestures gaat de kunstenaar Octave Vandeweghe (1988) dieper in op het bijgeloof en spiritualisme dat hangt rond mineralen en stenen. Gebaren van versiering en de magische eigenschappen die mensen door de eeuwen heen aan stenen hebben gegeven, intrigeerden de kunstenaar en leidden hem ertoe een reeks object-artefacten te creëren.


Vandeweghe's werk blijft de spanning tussen natuur en cultuur onderzoeken en vertoont een fascinatie voor menselijke gewoonten en prehistorische hulpmiddelen. Door een verband te leggen tussen de evolutie van een vuurstenen mes, een menhir, een tanden ketting en een kristal, onderzoekt de kunstenaar hoe dominant het primitieve in deze tijd nog steeds is. Hij maakt stenen sculpturen die een mystieke eigenwaarde krijgen door de werktuigen in schaal te vergroten. Het zijn als het ware objecten die doorstroomd worden met een archaïsche energie.


"Als ik aan het maken ben en er breken stenen, dan probeer ik deze te omarmen en de gebrokenheid te vergroten." Zijn nieuwe werk is een verderzetting van een eerder project, Cultured Manners, waarbij Octave edelstenen in bestek transformeerde en poëtische spanning creëerde tussen functionaliteit en schoonheid.

bottom of page