top of page

51 | Refill

HILDE DE DECKER

until 30.01.2021

We follow the sanitary guidelines.
Wearing a mouth mask is mandatory, disinfectant hand gel will be provided and a maximum number of visitors will be allowed at the same time.

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

HILDE DE DECKER | Refill

The poetry of everydayness is a red thread running through Hilde De Decker’s work. Her work is situated in this intimate and layered relation between man and thing, in this micro-world of our everyday environment that is filled with objects and their characteristic properties to which we constantly relate. In this presentation the emptiness is precisely the framework out of which Hilde De Decker challenges the audience to add, recharge and refill in meanings.

(after a text by Evelien Bracke)

HILDE DE DECKER | Refill

De poëzie van het alledaagse nestelt zich als een rode draad doorheen het oeuvre van Hilde De Decker. Haar werk situeert zich in die intieme en gelaagde relatie tussen mens en ding; in de microwereld van onze dagelijkse omgeving die gevuld is met objecten en hun karakteristieke eigenschappen waartoe wij ons voortdurend verhouden. In deze presentatie is net de leegte het kader van waaruit Hilde De Decker het publiek uitdaagt om betekenissen toe te voegen, op te laden, in te vullen.

(naar een tekst van Evelien Bracke)

bottom of page