top of page

51 | Who is playing the magic flute?

NIKOLAAS DEMOEN

until 20.12.2020

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

NIKOLAAS DEMOEN |
Who is playing the magic flute?

The Magic Flute is an instrument with which Tamino, in Mozart's eponymous opera, succeeds in whistling his way through various trials.

The flute is the instrument of the shepherd who leads his sheep over mountain ridges.

The Bansuri is the flute with which the audience is brought into a rush during Indian ragas.

Frans Brüggen plays Baroque block flute sonatas, only on stage.

Eric Dolphy's jazz flute solos seem to come from a different world.

Who is playing the magic flute today and leading us through the many challenges that await us? In a time without god nor leadership, we are seeking the flute player, not seeming to find him or her, even though from time to time, we hear echoes of the game.


In the exhibition 'Who is playing the Magic Flute?' the characters in the drawings and paintings of Nikolaas Demoen are on a walk, disappear around the corner, leave a room, enter another room as if they were looking for something or someone.

After 'L'homme qui marche' and 'Discuter la Peinture' - which were shown in S.M.A.K. Ghent (2015) and in MuZEE Ostend (2017) respectively - the artist once again seeks to transform the hesitation of choosing a direction into images.


Striking in the new series of paintings are the large fields of colour and the sometimes monochrome approach to the image plane. By treating the canvas as parallel to reality, the paintings retain an autonomous eloquence. At the basis of the paintings are a series of drawings in which the idea of the search is already contained.

In contrast to other exhibitions where sculpture or painting were used as a character in a film or performance, in this series the action originates from the painting itself.

In addition to the monumental and complete series 'Who is playing the Magic Flute?', Valerie Traan also exhibits a number of related works from his recent multi-disciplinary oeuvre.


In his drawings, sculptures, collages, poems and film installations, Nikolaas Demoen explores the boundary between human, often artistic actions and their visible or invisible end result. In one of his videos we see the artist walking through his studio with large steps. He is not going anywhere, but there is the unspoken promise that something will happen. Demoen plays the role of the artist and the artistic process, a quest in which he sometimes disappears behind stilled, poetic objects.

NIKOLAAS DEMOEN |
Who is playing the magic flute?

De Toverfluit is een instrument waarmee Tamino in de gelijknamige opera van Mozart erin slaagt zich fluitend door verschillende beproevingen heen te werken.

De fluit is het instrument van de herder die zijn schapen over bergkammen leidt.

De Bansuri is de fluit waarmee het publiek tijdens Indische raga's in een roes wordt gebracht.

Frans Brüggen speelt Barokke blokfluitsonates, alleen op het podium .

De jazz-fluitsolo's van Eric Dolphy lijken uit een andere wereld te komen.


Wie bespeelt er vandaag de magische fluit en leidt ons doorheen de vele uitdagingen die ons te wachten staan? In een tijd zonder god en leiderschap zijn we op zoek naar de fluitspeler en we lijken hem of haar niet te vinden, ook al horen we soms echo's van het spel.


In de tentoonstelling ‘Who is playing the Magic Flute?’ zijn de personages in de tekeningen en schilderijen van Nikolaas Demoen op wandel, verdwijnen om de hoek, verlaten een ruimte, betreden een andere ruimte alsof ze op zoek zijn naar iets of iemand.

Na ‘L’homme qui marche’ en ‘Discuter la Peinture’ – die respectievelijk in S.M.A.K. Gent (2015) en  in MuZEE Oostende (2017) werden getoond – probeert de kunstenaar opnieuw de aarzeling in het kiezen van een richting in beelden om te zetten.


Opvallend in de nieuwe reeks schilderijen zijn de grote kleurenvelden en de soms monochrome benadering van het beeldvlak. Door het canvas te behandelen als parallel aan de werkelijkheid bewaren de schilderijen een autonome zeggingskracht. Aan de basis van de schilderijen liggen reeksen tekeningen waarin het idee van de zoektocht al vervat ligt.

In tegenstelling tot andere tentoonstellingen waar sculptuur of schilderij werden ingezet als personage in een film of performance komt in deze reeks de actie uit het schilderij zelf.

Naast de monumentale en volledige reeks ‘Who is playing the Magic Flute?’ toont de kunstenaar bij Valerie Traan ook enkele verwante werken uit zijn recente multi-disciplinaire oeuvre.


In zijn tekeningen, beelden, collages, gedichten en filminstallaties onderzoekt Nikolaas Demoen de grens tussen menselijke, vaak artistieke handelingen en het al dan niet zichtbare eindresultaat ervan. In een van zijn video’s zien we de kunstenaar met grote passen door zijn atelier stappen. Hij stapt nergens naartoe, maar er is de onuitgesproken belofte dat er iets zal gebeuren. Demoen bespeelt de rol van de kunstenaar en het artistieke proces, een zoektocht waarbij hij soms verdwijnt achter verstilde, poëtische voorwerpen.

bottom of page