top of page

59 | Il Filo di Scarpulla

RUSSELL SCARPULLA

SAM SCARPULLA

MARIA SCARPULLA

12/13.02.2022 - 12.03.2022

Light & Paintings
valerie_traan gallery and valerie_objects are pleased to invite you to the presentation of the “Tramonti” lighting by Maria Scarpulla together with the art works of Russell Scarpulla and Sam Scarpulla.
OPENING WEEKEND 12.02 | 2-9 pm & 13.02 | 2-6 pm

Siska Vandecasteele

Lees meer | Read more

Il filo di Scarpulla - A common thread through the inexhaustible artistic source of the Scarpulla family.

A family in which, like a common thread, the love for colour and shape runs through the veins and the metaphor of the kite forms the common figurehead. Russell Scarpulla, father of Maria Scarpulla and Sam Scarpulla, turned the kite into the family emblem, bright red on a contrasting blue sky. The symbol later returns in his work as well as in the logos of his children. Two kite-flyers who prefer to work undisturbed. A trait of their father. Russell, born in 1947 in New York City, lives and works in the Italian village of Bolsena. Maria (1987, Ghent) and Sam (1985, Ghent) spent their childhood in Italy and now each have their own artistic practice in Ghent.


Maria Scarpulla is the name by which Maria and partner Jori Hernalsteen (1987) shape and produce design pieces in their studio in Ghent. The process is a search for colour and material in which a timeless simplicity is found. Starting with form studies on paper, they arrived at a series of wall lights. In the exhibition IL FILO DI SCARPULLA this new collection of lamps TRAMONTI (Sunset) is shown for the first time. Tramonti by Maria Scarpulla, is produced by valerie-objects and comes in 5 shapes and 6 colours. The lamps can be placed on the wall in a modular and composite way. Changeability appears to be a constant. In less recent work, the coloured top of their table designs could be turned around according to one's mood. The Tramonti lamps follow this game by being free in their movement. The wall becomes a canvas where the direction of the design and the composition of the lamps can be chosen, making infinite combinations seem possible. Like the crimson kite, they can go in any direction.


In the adjoining studio, Sam Scarpulla works on an oeuvre that is not limited by material. Drawing, painting and sculpture take shape there. He started out as a storyteller, but now aesthetics and technique are accorded a more prominent place. Experiments with collage techniques and relief in paint are reminiscent of Russell's work from the 80s and 90s. Besides his studio in Ghent, Sam spends part of the year with his father in Bolsena to create new work. The Italian landscape already entered Russell's canvas and provides a new influence in the paintings of Sam. The narrative figurative gives way to abstraction where, just as in Maria's designs, form and colour take central stage.


Growing up with stories from their father's New York 'rock & roll' life has meant that Maria and Sam now both seek balance. The focus on their work and the warm calmness that pervades their personalities as well as their work is a counter-reaction to the turbulent life that Russell led. Life in America and the position as studio assistant to Willem de Kooning and Alfonso Ossorio had a great influence on his work. His paintings originate in a different time, a different context. The works contain a tactility that, together with his life story, begins to speak to the viewer's imagination. With time, pieces of the puzzle are put in place that help to situate his life's work. With several exhibitions at Richard Foncke Gallery, among others, in the early 1980s, he placed himself alongside names such as Raoul De Keyser, Philippe Vandenberg and Willy De Sauter. Astonishment becomes admiration for Maria and Sam when it comes to Russell's oeuvre. An inexhaustible oeuvre that likes to experiment and dares to play with words, relief and direction. An inspiring DNA that continues in Maria and Sam's work. From an early age, Maria and Sam were working together in the studio of their father. Sam with the pencil and Maria with the brush in her hands. The memory of their childhood and the work of their father will continue to inspire them to pursue their work in a fiery way. Similarly, the imagined thread of the Scarpulla's kite continues to speak in their designs. It creeps into details like the electrical cords of the Tramonti lamps.


Even though Sam and Maria's studios - like their homes - are next door to each other, they work independently. They seek inspiration from the same genes, which is reflected in their autonomous work. Thus, despite their individuality, they can be shown side by side in logic. Playing with colour and form is unconsciously repeated. The 'il filo' in the Scarpulla family's artistic work becomes tangible in the exhibition.

Minne De Meyer Engelbeen, 2022

Il filo di Scarpulla - Een rode draad doorheen de onuitputtelijke artistieke bron van de familie Scarpulla.

Een familie waar, als een rode draad, de liefde voor kleur en vorm door de aderen vloeit en de metafoor van de vlieger het boegbeeld vormt. Russell Scarpulla, vader van Maria Scarpulla en Sam Scarpulla, maakte van de vlieger het familie-embleem, helder rood op een contrasterende blauwe lucht. Het symbool keert later terug in zijn werk alsook in de logo’s van zijn kinderen. Twee vliegeraars die het liefst ongestoord met hun werk bezig zijn. Een trekje van hun vader. Russell, geboren in 1947 New York City, woont en werkt in het Italiaanse dorpje Bolsena. Maria (1987, Gent) en Sam (1985, Gent) spendeerden hun kindertijd in Italië en hebben nu elk hun artistieke praktijk in Gent.


Maria Scarpulla is de naam waaronder Maria en partner Jori Hernalsteen (1987) in hun atelier in Gent designstukken ontwerpen en produceren. Het proces is een zoektocht naar kleur en materiaal waarin een tijdloze eenvoud gevonden wordt. Vertrekkend van vlakke vormstudies op papier kwamen ze tot een reeks wandlampen. In de tentoonstelling IL FILO DI SCARPULLA wordt deze nieuwe collectie lampen TRAMONTI (zonsondergang) voor het eerst getoond. Tramonti by Maria Scarpulla, wordt door valerie-objects geproduceerd en komt in 5 vormen en 6 kleuren. De lampen kunnen modulair en compositorisch op de muur geplaatst worden. Veranderlijkheid blijkt een constante. In minder recent werk kon het gekleurd blad van hun tafelontwerpen naargelang de gemoedstoestand omgedraaid worden. De ‘Tramonti’ lampen volgen dit spel door vrij te zijn in hun beweging. De muur wordt een canvas waar de richting van het ontwerp en de samenstelling van de lampen gekozen kunnen worden waardoor oneindige combinaties mogelijk lijken. Zoals de karmijnrode vlieger kunnen ze alle kanten uit.


In het aanliggende atelier werkt Sam Scarpulla aan een oeuvre dat zich niet limiteert in materiaal. Tekenen, schilderen en sculpturen krijgen er vorm. Hij begon als verkondiger van verhalen maar nu krijgen esthetiek en techniek een prominente plaats. Experimenten met collagetechnieken en reliëf in verf doen denken aan het werk van Russell uit de jaren 80, 90. Naast zijn atelier in Gent spendeert Sam een deel van het jaar bij zijn vader in Bolsena om nieuw werk te creëren. Het Italiaanse landschap kroop al in het doek van Russell en zorgt voor een nieuwe invloed in de schilderkunst van Sam. Het vertellend figuratieve maakt plaats voor abstractie waar, net zoals in Maria’s ontwerpen, vorm en kleur de hoofdrol spelen.


Het opgroeien met verhalen uit het New Yorkse ‘rock & roll’ leven van hun vader heeft ervoor gezorgd dat Maria en Sam nu beiden een balans opzoeken. De focus op hun werk en de warme kalmte die in hun persoonlijkheid alsook in hun werk huist, is een tegenreactie op het onstuimig leven dat Russell heeft geleid. Het leven in Amerika en de betrekking als atelier assistent van Willem de Kooning en Alfonso Ossorio kenden een grote invloed op zijn werk. Zijn schilderijen komen uit een andere tijd, een andere context. De werken bevatten een tactiliteit die, samen met zijn levensverhaal, tot de verbeelding van de kijker begint te spreken. Met de tijd worden puzzelstukjes gelegd die helpen in het plaatsen van zijn levenswerk. Met diverse tentoonstellingen bij onder andere Richard Foncke Gallery, in het begin van de jaren tachtig, plaatst hij zich naast namen zoals onder andere Raoul De Keyser, Philippe Vandenberg en Willy De Sauter. Verwondering wordt bij Maria en Sam bewondering als het over het oeuvre van Russell gaat. Een onuitputtelijk oeuvre dat graag experimenteert en durft te spelen met woorden, reliëf en richting. Een inspirerend DNA dat zich in het werk van Maria en Sam verder zet. Van jongs af aan stonden Maria en Sam mee in het atelier te werken. Sam met het potlood en Maria met het penseel in de handen. De herinnering aan hun jeugd en het werk van hun vader zal blijven inspireren om fervent hun werk voort te zetten. Zo blijft ook de verbeelde draad van Scarpulla’s vlieger spreken in hun ontwerpen. Het kruipt in details zoals de elektriciteitsdraadjes van de Tramonti lampen.


Ondanks het feit dat de ateliers van Sam en Maria – net als hun woonsten – naast elkaar liggen, werken ze los van elkaar. Inspiratie wordt gezocht met dezelfde genen, dit weerspiegelt zich in hun zelfstandig werk. Zo kunnen ze, ondanks hun eigenheid, in logica naast elkaar worden getoond. Spelen met kleur en vorm wordt onbewust herhaald. De ‘il filo’ in het artistiek werk van de familie Scarpulla wordt tastbaar in de tentoonstelling.

Minne De Meyer Engelbeen, 2022

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page