top of page

Silke Fleischer at the cabinet

Silke Fleischer shows her work in the gallery at the cabinet during the fourth edition of 'OBSESSED, Jewellery Festival' based in the Netherlands and Antwerp.
02.11.2023 – 02.12.2023

Lees meer | Read more

All series are characterised by the same minimalist, abstract movement which transform through countless iterations, and by a great structural rigidity. The term ‘motion’ in general signifies a continuous change in the configuration of a physical system. Every serial piece I make seems to be a message from my future self, ever so convenient. While everything is changing and is constantly in motion, so are we.

Silke Fleischer

> catalogue and prices on request

Alle series worden gekenmerkt door dezelfde minimalistische, abstracte beweging die door talloze iteraties transformeert, en door een grote structurele rigiditeit. De term 'beweging' betekent in het algemeen een voortdurende verandering in de configuratie van een fysiek systeem. Elk serieel werk dat ik maak lijkt een boodschap te zijn van mijn toekomstige zelf. Terwijl alles verandert en voortdurend in beweging is, zijn wij dat ook.

Silke Fleischer

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page