top of page

53 | TRACES of the future

VICTORIA ADAM

BC ARCHITECTS

CLARISSE BRUYNBROECK

IGNACE CAMI

RALPH COLLIER

BABS DECRUYENAERE

DRDH ARCHITECTS

BENEDIKT TERWIEL

UNFOLD x LIAM REEVES

06.02.2021 - 20.03.2021

celebrating the 10th anniversary of valerie_traan gallery

images by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

TRACES of the future | 10 years valerie_traan

valerie_traan gallery is delighted to celebrate its ten-year existence. Since 2010, the gallery of Veerle Wenes became an established name in the (inter)national circuit and made a welcoming destination of the renovated cloister in the centre of Antwerp. Much like in the beginning, valerie_traan gallery is characterized by an unbound combination of exhibiting and living in the same space; by a distinct selection of makers across art, design and architecture; and by a profound sensitivity, regardless of trends, to concept, aesthetics and functionality. Sincere encounters between gallery, makers and public have always been key.


It is then precisely in line with this approach that valerie_traan gallery wishes to celebrate its tenth anniversary with the new group exhibition, TRACES of the future. For this exhibition, several artists, designers and architects were invited to look at the gallery’s multi-layered trajectory with fresh eyes. There is a strong empathic connection with all these makers and thinkers; they speak a similar formal language, feel a personal affinity with previously exhibited work, or intervene in (the history of) the building. They present possible traces of the next chapter of the gallery, a promising time to come.


Participating artists: Victoria Adam (GB), BC Architects (BE), Clarisse Bruynbroeck (BE), Ignace Cami (BE), Ralph Collier (BE),  Babs Decruyenaere (BE), DRDH Architects (GB), Benedikt Terwiel (DE), Unfold x Liam Reeves (BE, GB)


Curated by: Clarisse Bruynbroeck, Eline Verstegen, Veerle Wenes

text by Eline Verstegen

TRACES of the future | 10 jaar valerie_traan

valerie_traan gallery is verheugd haar tienjarig bestaan te vieren. Sinds 2010 ontwikkelde de galerie van Veerle Wenes zich tot een vaste waarde in het (inter)nationale circuit en werd het gerenoveerde klooster een gastvrije trekpleister in het centrum van Antwerpen.


Net zoals in het begin, laat valerie_traan gallery zich nu ook nog steeds kenmerken door de ongedwongen combinatie van tonen en wonen op dezelfde plek; door de eigenzinnige selectie van makers op het snijvlak van kunst, design en architectuur; en door een doorgedreven sensitiviteit, wars van tendenzen, voor concept, esthetiek en functionaliteit. Oprechte ontmoetingen tussen galerie, makers en publiek staan hierbij steevast centraal.


Het is dan ook vanuit deze benadering dat valerie_traan gallery haar tiende verjaardag wil vieren met een nieuwe groepstentoonstelling, TRACES of the future. Voor deze expo werden enkele kunstenaars, ontwerpers en architecten uit binnen- en buitenland uitgenodigd om met frisse ogen te kijken naar het veelzijdige parcours van de galerie. Met al deze makers en denkers is er een sterke empathische connectie; ze delen gelijkaardige vormelijke gevoeligheden, voelen een persoonlijke verwantschap met eerder getoond werk, of grijpen in op (de geschiedenis van) het gebouw. Ze verbeelden mogelijke sporen, ‘traces’, van het volgende hoofdstuk van de galerie, een toekomstige tijd vol belofte.


Deelnemende kunstenaars: Victoria Adam (GB), BC Architects (BE), Clarisse Bruynbroeck (BE), Ignace Cami (BE), Ralph Collier (BE),  Babs Decruyenaere (BE), DRDH Architects (GB), Benedikt Terwiel (DE), Unfold x Liam Reeves (BE, GB)


Samengesteld door: Clarisse Bruynbroeck, Eline Verstegen, Veerle Wenes

tekst door Eline Verstegen

bottom of page