top of page

55 | Variations in earth

Assemble

Case design + Aardig Gedacht

Destroyers/Builders

Elise Eeraerts + Grond-studio

Sarah El Yousefy, David Hoppenbrouwers, Elise Laurent,

Kenneth Smet and Anna Zan + BC materials

OS_Studio + Het Leemniscaat

Thomas Noceto and Cinzia Romanin

Unfold

17.06.2021 - 17.07.2021

Exhibition on the metamorphosis of earth to object.
co curated by BC

images by Cinzia Romanin

Lees meer | Read more

Variations in earth

BC and valerie_traan gallery invited 8 designers, artists and architects to explore the different qualities and potentials of earth. They delve into this story and search for the essence of the material together with local craftsmen.


Earth is a material known to everyone, yet it remains mysterious — an outcome of a long erosion, decomposition and weathering process, resulting in a mixture of grains, water and air. These three elements create a solid material with which volumes, structures and houses can be built.


In the urban context, earth is commonly seen as a waste material: millions of tonnes are excavated from building sites every year and taken to landfills. BC's practice revolves around revaluing this material as an undisturbed, primary, local resource. The earth beneath our feet can be transformed into carbon-neutral and healthy loam plasters, loam bricks, loam logs (rammed earth), which always have a story to tell.


Yet there is still scepticism about the material, because there is little awareness of the potential of earth in crafts, both in architecture and design and art.


With this exhibition BC, together with craftsmen and designers, wants to explore earth as a material to make, and share these experiments with the visitors.


designers & architects + makers:

Assemble (UK)

Case design (IN) + Aardig Gedacht (BE)

Destroyers/Builders (BE)

Elise Eeraerts (BE) + Grond-studio (BE)

Sarah El Yousefy (BE) , David Hoppenbrouwers (BE) , Elise Laurent (BE),

Kenneth Smet (BE) and Anna Zan (PL) + BC materials (BE)

OS_Studio (BE) + Het Leemniscaat (BE)

Unfold (BE)


Photographers:

Thomas Noceto (FR) and Cinzia Romanin (BE)

Variations in earth

BC en valerie_traan gallery nodigden 8 ontwerpers, kunstenaars en architecten uit om de verschillende kwaliteiten en potenties van aarde te verkennen. Zij verdiepen zich in dit verhaal en gaan op zoek naar de essentie van het materiaal samen met lokale ambachtslieden.


Aarde is een materiaal dat iedereen kent, maar toch blijft het mysterieus - een resultaat van een lang erosie-, ontbindings- en verweringsproces, resulterend in een mengsel van korrels, water en lucht. Deze drie elementen vormen een stevig materiaal waarmee objecten, structuren en huizen kunnen worden gebouwd.


In een stedelijke context wordt aarde legaal beschouwd als een afvalmateriaal: elk jaar worden tientallen miljoen ton van bouwterreinen afgegraven en naar stortplaatsen gebracht. De praktijk van BC draait om het herwaarderen van dit materiaal als onverstoorde, primaire, lokale grondstof. De aarde onder onze voeten kan worden omgezet tot koolstofneutrale en gezonde leempleisters, leemstenen, stampleem, dewelke steeds een verhaal tonen.


Toch blijft er scepsis ten opzichte van het materiaal, omdat men zich weinig bewust is van het potentieel van aarde in ambachten, zowel in architectuur als design en kunst.


Met deze tentoonstelling wil BC, samen met ambachtslieden en ontwerpers, aarde als maakmateriaal verkennen, en deze experimenten delen met de bezoekers.


designers & architects + makers:

Assemble (UK)

Case design (IN) + Aardig Gedacht (BE)

Destroyers/Builders (BE)

Elise Eeraerts (BE) + Grond-studio (BE)

Sarah El Yousefy (BE) , David Hoppenbrouwers (BE) , Elise Laurent (BE),

Kenneth Smet (BE) and Anna Zan (PL) + BC materials (BE)

OS_Studio (BE) + Het Leemniscaat (BE)

Unfold (BE)


Photographers:

Thomas Noceto (FR) and Cinzia Romanin (BE)

bottom of page