top of page

Cabinet by Rikkert Paauw

RIKKERT PAAUW

from 14.05.2022 on

For the Antwerp Art Weekend Rikkert Paauw took over the cabinet of Muller Van Severen. This cabinet was launched in May 2011 on the occasion of the very first exhibition of Muller Van Severen.
In September 2011 JIJ’s (architects De Vylder Vinck Tailleu & Serge Vandenhove) added a dimension to the installation of Muller Van Severen. During the past 11 years this situation was the canvas for multiple exhibitions.

Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Through chance encounters and discoveries, he who presents himself as a designer, artist and architect offers to glean from local resources in order to compose the organisation of a room or to create a functional piece for the home. The identity of the area can be read through the narrative of the objects and natural materials amassed during his wanderings.


He applies this mode of living and creating to each of his projects and pieces, where a dialogue with the inhabitants and the energy of a location are at the heart of an interior design which is coherent and sustainable. Nothing is lost, everything can be recycled. By patiently choosing scraps and refuse generously offered up to anyone who pays attention, he devises new combinations with in nite possibilities. Without any claims of excessive theorisations, he accepts without a critical lter the squandered material wealth and reveals the little treasures that are the spice of life.

Magalie Guérin

Rikkert Paauw ziet zichzelf als ontwerper, kunstenaar en architect. Hij puurt uit toevallige ontmoetingen en ontdekkingen en lokale bronnen om een kamer in te richten of een meubelstuk te vervaardigen. De identiteit van het gebied of de plaats kan worden gelezen uit het verhaal van de objecten en de materialen die zijn verzameld tijdens zijn omzwervingen.


Deze manier van leven en creëren past Rikkert toe op elk van zijn projecten, waarbij een dialoog met de bewoners en de energie van een locatie centraal staan in een samenhangend en duurzaam interieurontwerp. Er gaat niets verloren, alles kan worden gerecycled. Door geduldig te kiezen voor restmateriaal en te weigeren wat iedereen royaal aanbiedt, bedenkt hij nieuwe combinaties met eindeloze mogelijkheden. Zonder enige aanspraak op buitensporige theorievorming, accepteert hij zonder kritiek, de verspilde materiële rijkdom en onthult hij de kleine schatten die het leven kruiden.

Magalie Guérin

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page