top of page

Antwerp Art Weekend | écart tracé by Gwendolyn Lootens

Thursday 18.05 | 12 am – 9 pm (OPENING)
19.05 – 21.05 | 12 am – 6 pm

écart tracé is an exhibition by Gwendolyn Lootens invited by Galerie Nadja Vilenne & valerie_traan gallery | The Galleries Show 4 at Winkelcentrum Oudaan.

The Galleries Show 4 is a project together with 3 other participating galleries: Seventeen gallery (London), galerie Nadja Vilenne (Liège) and Office Baroque (Antwerp) during Antwerp Art Weekend.

Lees meer | Read more

écart tracé

EN | Gwendolyn Lootens intervenes with ‘écart tracé’ in a space in between two galleries. This space draws the attention to a thin line, a narrow gap, a breath of air. She shares six moments, three moving moments, and two situations, reflecting an eternal flux of tension and release.


Six moments from the archive consists of drawings made in six single moments, connected by a gesture, a material or a line. The visitor flips through layers of the archive as images rolling through a film.


Situation 3: a moment under pressure invites for the contemplation of the space in between two lines. A moving moment shows a river of ink; receding, flowing, gathering. A pen under pressure draws two parallel lines, suggesting emptiness and fullness. Visitors can draw a line, a standing figure. Snippets gather at the window, creating a living archive of encounters.


Situation 4: a moment of letting go accentuates the aperture of the space, using two single lines, hanging, standing, slightly moving, entangled, seperated. Two moving moments zoom in on this playful gesture of tension and letting go. Visitors are invited to agitate these two elastic lines. Once pulled and released, the lines define a fleeting drawing in the air, leaving a trace on the ground.

> exhibition catalogue and prices on request

écart tracé

NL | Gwendolyn Lootens gaat met 'écart tracé' aan de slag in een ruimte tussen twee zalen. Deze ruimte vestigt de aandacht op een dunne lijn, een smalle spleet, een zuchtje lucht. Ze deelt zes momenten, drie bewegende momenten en twee situaties, die een eeuwige flux van spanning en bevrijding weerspiegelen.


Six moments from the archive bestaat uit tekeningen gemaakt in zes afzonderlijke momenten, verbonden door een gebaar, een materiaal of een lijn. De bezoeker bladert door lagen van het archief als beelden die door een film rollen.


Situation 3: a moment under pressure nodigt uit tot contemplatie van de ruimte tussen twee lijnen. Een bewegend moment toont een rivier van inkt; terugtrekkend, stromend, zich verzamelend. Een pen onder druk trekt twee parallelle lijnen, die leegte en volheid suggereren. Bezoekers kunnen een lijn tekenen, een staande figuur. Snippers verzamelen zich bij het raam, waardoor een levend archief van ontmoetingen ontstaat.


Situation 4: a moment of letting go accentueert de opening van de ruimte, met behulp van twee enkele lijnen, hangend, staand, licht bewegend, verstrengeld, gescheiden. Twee bewegende momenten zoomen in op dit speelse gebaar van spanning en loslaten. Bezoekers worden uitgenodigd deze twee elastische lijnen te bewegen. Eenmaal getrokken en losgelaten definiëren de lijnen een vluchtige tekening in de lucht, een spoor achterlatend op de grond.

Gawan Fagard

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page