top of page

valerie_troost gallery Oostende O.03. | Philip Aguirre y Otegui

1984-2024, A SELECTION
solo show by Philip Aguirre Y Otegui
24.03.24 - 26.05.24

Sunday 24.03.24 | 2 - 7 pm
opening drinks in the presence of the artist

exhibition pictures by Davide Pastore

Lees meer | Read more

Philip Aguirre y Otegui

For 4 decades, Philip Aguirre has been developing a consistent and richly varied oeuvre of sculptures, paintings, drawings, prints, collages, assemblages and installations. Often his artistic practice originates in personal experiences or anecdotes (e.g. from travels or stays in Africa and South America, or in his hometown, Antwerp), occasionally in press photographs which made a strong impression on him. Through a largely intuitive, tactile creation process, the artist partially abandons this particular point of departure, generating images that combine a degree of autonomous beauty with a universally human, social meaning.

Philip Aguirre y Otegui

Al 4 decennia lang ontwikkelt Philip Aguirre een consistent en rijk gevarieerd oeuvre van sculpturen, schilderijen, tekeningen, prints, collages, assemblages en installaties. Vaak vindt zijn praktijk zijn oorsprong in persoonlijke ervaringen of anekdotes (bv. van reizen of verblijven in Afrika en Zuid-Amerika, of in zijn thuisstad Antwerpen), soms in persfoto's die een sterke indruk op hem maakten. In een grotendeels intuïtief, tactiel creatieproces laat de kunstenaar dit specifieke uitgangspunt gedeeltelijk achter zich en creëert hij beelden die een zekere mate van autonome schoonheid combineren met een universeel menselijke, sociale betekenis.

bottom of page