top of page

71 | Thomas Bogaert

THE WITNESS
a solo show by Thomas Bogaert
27.01.24 - 02.03.24

Saturday 27.01.24 | 2 - 7 pm
opening drinks in the presence of the artist

exhibition pictures by Davide Pastore

Lees meer | Read more

The Witness I Thomas Bogaert

Thomas Bogaert's work starts with concrete observation, which he takes further to the limits of suggestion.

He is equally fascinated by how the concept of time relates to a moving image.

Bogaert collects time with an old Super 8 camera: the Nikon R10.
The silhouette of the R10 is reminiscent of a revolver and when you pull the 'trigger', the camera comes to life: the pellicle is chased past the lens, which can be heard very clearly. This creates a strong here-and-now feeling during filming, in which the camera becomes an extension of the artist.
Here, the camera acts as a kind of 'subconscious'. Afterwards, when viewing the footage, Bogaert often discovers surprising image fragments (film stills) that he does not consciously remember having filmed, but which the camera has registered and thus 'remembered'. These film stills are often the basis for objects that Bogaert pours resin over.

Fractions of seconds are thus immortalized in the moment.

Since 1994, Bogaert has been working with his Nikon R10 to film both consciously chosen themes, or to improvise. This has led to several series, including The Superfast Series, On The Way To The Peak of Ecstacy, The Paris Objects, etc.
When the camera gave way in 2016, he began a series of works in which the camera itself has become the subject and thus looks at itself: The Camera Series.

In this expo at valerie_traan gallery, the artist combines works from several of the series. From his archive, he selected a number of works made with the camera, as well as works about the camera.

> catalogue and prices on request

The Witness I Thomas Bogaert

Het werk van Thomas Bogaert start met concrete waarneming die hem vervolgens leidt naar de grens van suggestie. 

Hij is evenzeer gefascineerd door hoe het begrip tijd zich verhoudt tot een bewegend beeld.

Bogaert verzamelt tijd met een oude Super 8 camera: de Nikon R10.
Het silhouet van de R10 doet denken aan een revolver en als je de “trekker” overhaalt, komt de camera tot leven: de pellicule wordt langs de lens gejaagd, wat heel duidelijk te horen is. Hierdoor ontstaat tijdens het filmen een sterk hier-en-nu-gevoel waarin de camera een verlengde van de kunstenaar wordt.
De camera fungeert hier als een soort “onderbewustzijn”. Achteraf, bij het bekijken van het beeldmateriaal ontdekt Bogaert vaak verrassende beeldfragmenten (film stills) waarvan hij zich niet bewust herinnert dat hij ze gefilmd had, maar die de camera wel heeft geregistreerd en dus “onthouden”.
Deze film stills zijn dikwijls de basis voor objecten die Bogaert overgiet met hars, zo worden fracties van seconden op die manier vereeuwigd in het moment.

Sinds 1994 werkt Bogaert met zijn Nikon R10 om zowel bewust gekozen thema’s te filmen, of om mee te improviseren. Dit heeft geleid tot diverse series, waaronder The Superfast Series, On The Way To The Peak of Ecstacy, The Paris Objects, etc.
Toen de camera het in 2016 liet afweten begon hij aan een reeks werken waarin de camera zelf het onderwerp is geworden en dus naar zichzelf kijkt: The Camera Series.

In deze expo bij valerie_traan gallery combineert de kunstenaar werken uit verschillende van de series. Uit zijn archief selecteerde hij een aantal werken die gemaakt zijn mét de camera, evenals werken over de camera.

> catalogus en prijzen op aanvraag

bottom of page