top of page

Two Times the Same Moment

CLARISSE BRUYNBROECK

05.10.2018 - 03.11.2018

at the front space

pictures by Ligia Poplawska

Lees meer | Read more

Clarisse Bruynbroeck | Two Times the Same Moment

Clarisse Bruynbroeck repeatedly registered the road her hands travel during the first hours after her awakening. Dozens of objects- over which almost everyone passes mindlessly- were carefully beheld and listed by her. Sheet, duvet, bedroom door... 


These are objects that fascinate Bruynbroeck because of their banality, materiality and often simple and ill-considerate appearance. This numeration formed the starting point for a material investigation to our interaction with daily rituals and the pertaining objects. We re-encounter some of the summed objects at the exhibition space.


These imitations form for Bruynbroeck a method to dwell on the relation between man and object and to question their accordance. She analyses and demonstrates the way in which our use leaves traces, imperfections or draws objects. By substituting the original material of a pillow or a curtain by chamois or aluminium, the functional aspect of these objects is driven back. This is an intervention by way of which Bruynbroeck brings the sculptural, aesthetic and poetic qualities of these banal objects to the foreground.


The mostly simple appearance of these objects is the outcome of their functional character. A towel or a hairband always looks more or less the same. ‘Design’ or variation in the appearance is generally absent, which is a possible explanation for one often passing over these objects. By tracing these objects back to their archetypes, performed in another matter, Bruynbroeck plays with this aspect.


Clarisse Bruynbroeck (1989, Belgium) lives and works in Antwerp. In 2012 she graduated from Sint-Lucas, Antwerp with a Masters in Jewelry and Goldsmithing. In 2016 she founded her own jewelry label Woche. Besides she creates installations and objects which give expression to a constant curiosity towards her environment. The past years she exposed in, among others, The marked body, Valerie Traan (Antwerp, BE), chapter one ≈ chapter one, BIKINI Art Space (Basel, CH) and at arts festival Watou 2018 (Watou, BE). Clarisse Bruynbroeck also made expositions in cooperation with Ralph Collier. The duo organized the group exposition En Cours d’installation for Valerie Traan in 2017 at Rivoli (Brussels, BE) where her work was shown as well.

(text Eléa De Winter)

Clarisse Bruynbroeck | Two Times the Same Moment

Clarisse Bruynbroeck registreerde meermaals de weg die haar handen aflegden in het eerste uur na haar ontwaken. Tientallen objecten - waar haast iedereen tijdens zijn ochtendlijke routine achteloos aan voorbijgaat - werden zorgvuldig door haar waargenomen en opgelijst. Laken, donsdeken, slaapkamerdeur, ... .


Het zijn objecten die Bruynbroeck fascineren door hun banaliteit, materialiteit en veelal eenvoudig en ondoordacht voorkomen. Deze opsommingen vormden het vertrekpunt voor een materieel onderzoek naar onze omgang met dagelijkse rituelen en de daarbij horende voorwerpen.


Enkele replica’s van de opgesomde objecten zien we terug in de tentoonstellings- ruimte. Deze imitaties vormen voor Bruynbroeck een methode om zowel stil te staan bij de relatie tussen mens en object als deze verhouding te bevragen. Ze analy- seert en toont hoe ons gebruik sporen en imperfecties achterlaat of de objecten tekent. Door de oorspronkelijke materie waaruit een kussen of een gordijn bestaat te vervangen door zeemvellen of aluminium, wordt het functionele aspect van deze objecten teruggedrongen. Dit is een ingreep waarmee Bruynbroeck de sculpturale, esthetische en poëtische kwaliteiten van deze banale voorwerpen op de voorgrond wil plaatsen.


Het veelal eenvoudig voorkomen van deze voorwerpen is een gevolg van hun functi- oneel karakter. Een handdoek of een haarelastiekje ziet er steeds min of meer het zelfde uit. ‘Design’ of variatie in de vormgeving is doorgaans afwezig bij dit soort voorwerpen en is een eventuele verklaring voor het gegeven dat er vaak aan deze objecten wordt voorbij gegaan. Door deze objecten te herleiden tot archetypes, uitgevoerd in een andere materie, speelt Bruynbroeck hierop in.


Clarisse Bruynbroeck (1989, België) woont en werkt in Antwerpen. In 2012 studeer- de ze af als master in de juweel- en edelsmeedkunst aan Sint-Lucas, Antwerpen. In 2016 richtte ze haar eigen juwelenlabel Woche op. Daarnaast creëert ze installaties en objecten die uitdrukking geven aan een constante nieuwsgierigheid ten opzichte van haar omgeving. De afgelopen jaren stelde zij onder meer tentoon bij Valerie Traan (Antwerpen) Het Getekende Lichaam, Bikini Art Space (Bazel) chapter one ≈ chapter one en Kunstenfestival Watou 2018 (Watou). In samenwerking met Ralph Collier maakt Clarisse Bruynbroeck ook tentoonstellingen. Voor Valerie Traan orga- niseerde het duo in 2017 de groepstentoonstelling En cours d’installation te Rivoli (Brussel) waar tevens werk van haar te zien was.

(tekst Eléa De Winter)

bottom of page