_Gijs Van Vaerenbergh is een artistieke praktijk opgericht door Pieterjan Gijs (1983, Leuven) en Arnout Van Vaerenbergh (1983, Leuven) in 2007.

Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh ontmoetten elkaar tijdens hun opleiding architectuur, en hebben sindsdien gewerkt in een min of meer klassieke architectonische omgeving.

Onmiddellijk na hun studie ontwikkelden ze echter een parallelle praktijk waarin ze hun technische en theoretische knowhow toepasten op een experimenteel onderzoek dat zich niet richt op de "gebruiker", noch op de productie van autonome beelden.De output van hun onderzoek varieert van werken in de openbare ruimte en architectonische constructies tot sculpturen en kleinere werken. Binnen dit grijze gebied heeft het duo geleidelijk een praktijk ontwikkeld die de wrijving tussen functie (architectuur) en autonomie (het beeld) thematiseert, en die de vraag oproept waar de dagelijkse ervaring van ruimte esthetisch wordt.

Hun werk bestaat voornamelijk uit publieke sculpturen, site-specifieke interventies en experimentele constructies. Dat levert een praktijk op die in het teken staat van de fundamenten van het construeren zelf en de impact daarvan op de toeschouwer. Het duo gebruikt architecturale taal op een oneigenlijke manier, als medium voor zelfreflexieve projecten. Met hun ingrepen wordt de ruimte getransformeerd en komen onderliggende, bijna evidente kwaliteiten aan de oppervlakte. Hun installaties verwijzen vaak naar architectonische typologieën zoals de kerk, de brug, de poort, de boog, de arcade, de sokkel en de kolom. Ze worden hertekend en getransformeerd tot autonome werken.

(Koen Sels)

_Collaborative practice of architects and artists Pieterjan Gijs (1983, Leuven) and Arnout Van Vaerenbergh (1983, Leuven) founded in 2007. 

The work of the duo Gijs Van Vaerenbergh inevitably seeks to be framed within the fields of architecture or the visual arts, and yet neither seem fully satisfactory. Pieterjan Gijs and Arnout Van Vaerenbergh met during their architecture training, and have since worked within a more or less classical architectural environment.

Immediately after their studies, however, they developed a parallel practice in which they applied their technical and theoretical know-how towards an experimental research that focuses neither on the ‘user’ nor on the production of autonomous images.

The output of their research varies from works in the public space and architectural structures to sculptures and smaller works. Within this grey area, the duo has gradually developed a practice that thematizes the friction between function (architecture) and autonomy (the image), and that raises the question as to where the daily experience of space becomes aesthetic. 

 Their work mainly consists of public sculptures, site-specific interventions and experimental constructions. Central to their practice is a research into the fundaments of constructing and their impact upon the viewer. The duo misappropriates the language of architecture to use it as a medium for self-reflexive projects. Their interventions transform space and lay bare underlying, almost evident qualities. Their installations often refer to architectural typologies such as the church, the gate, the arch, the arcade, the base and the column: Gijs Van Vaerenbergh redraws and transforms them into autonomous works. 

(Koen Sels)

 

Selected Exhibitions 

Rethink, Redraw, Rebar,valerie_traan gallery, 2018

Sections (solo) valerie_traan gallery, 2016

Reflector (group), Plus-One Gallery in partnership with Nate Lights, Antwerpen, 2016

Bravoure (group), part of the Belgian contribution to the Venice Biennial of Architecture, Venice, 2016


Atelier à Habiter (group), Z33, Hasselt, 2014


Retroactive Monument (solo), deSingel, Antwerpen, part of “Jonge Makers Denkers Dromers”, 2012 

Selected Site-Specific Works 

Grotto, garden of the Academy Palace, Brussels, 2019

Arcade, Polders van Kruibeke, Kruibeke, 2017

Labyrinth, C-Mine, Genk, 2015

Windmill, Bruegel’s Eye: reconstructing the landscape, 2019

A Giant Sculpture

Final Stage (Horst)

Park Huis Doorn

Greenhouse Intersect

Spin Off

Upside Dome, Sint-Michielskerk, Leuven, 2010 

Reading Between the Lines, Borgloon, 2011

Skylight

Framework, Joanna-Maria Artoisplein, Leuven, 2012

Hatching

Bridge

Tryptich