top of page
Ingrid Castelein 2023.jpg

_Geboren 1953, Deinze, België

Leeft en werkt in Deinze, België 

Zoals het zich nu al over een 40-tal jaar blijft ontwikkelen, kent het werk van beeldend kunstenaar Ingrid Castelein, ondanks een grote verscheidenheid aan vormen, invloeden en thema’s, een zichtbare handtekening.

 

Haar schilderkunstig en sculpturaal werk toont zich abstract maar blijft steevast verankerd in het concrete. Ze verzamelt en transformeert figuren, beelden, dingen, patronen in een artistiek proces dat het doeleinde afwijst om doelmatigheid in de handeling zelf te zoeken. Het performatieve aspect blijft dominant in de complexe objecten en fragiele stapelingen die haar sculpturale werk vertegenwoordigen.

In de schilderijen daarentegen luidt het gebaar een onderzoek in dat niet alleen picturaal maar ook mentaal van aard is. Het onderzoek dat zich dikwijls in reeksen ontplooit, kan gewijd zijn aan landschappen, plaatsen, bouwsels, of motieven die oude meesters hebben beziggehouden. Altijd wel is het op zoek naar wat de herinnering kan vasthouden en actualiseren.

Ingrid Castelein studeerde schilderkunst en beeldhouwkunst aan de Gentse Kunstacademie, nu KASK - School of Arts, waar ze ook vele jaren schilderkunst en tekenen doceerde. De hernieuwde aandacht voor haar werk pakt de draad weer op van de belangstelling die het in de jaren 1980 en ’90 ten deel viel.

 Guy Châtel

_Born 1953, Deinze, Belgium

Lives and works in Deinze, Belgium

Even with a wide variety of forms, influences and themes, the work of visual artist Ingrid Castelein, as it keeps evolving for some 40 years now, has a visible signature.

 

Her painterly and sculptural work presents itself as abstract but stays invariably anchored in the concrete. She collects and transforms figures, images, things, patterns in an artistic process that rejects ends in favour of the purposiveness of the act itself. The performative aspect remains prevalent in the complex objects and the fragile stacks comprising her sculptural work.

In the paintings, by contrast, the gesture heralds an investigation that is not only of a pictorial but also of a mental nature. This research, which often unfolds in series, can be devoted to landscapes, places, buildings, or motifs old masters engaged upon. It is always in search of what memory can hold and ultimately actualise.

 

Ingrid Castelein studied painting and sculpture at the Ghent Academy of Art, now KASK - School of Arts, where she also taught painting and drawing for many years. The renewed attention for her work picks up the thread of the interest it received in the 1980s and '90s.

 

 Guy Châtel

CV AAug

Ingrid A. C. Castelein (°1953) beeldend kunstenaar, leeft en werkt in Deinze. Studeerde schilderkunst en beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Was van 1990 tot 2020 artistiek docent aan KASK, Hogeschool Gent.

 

Exposeert sinds 1978 in binnen- en buitenland (NL, DE, FR, JP, RU). Residenties: Cité des arts Paris (FR), 1987 ; Tyrone Guthrie Centre Annaghmakerrig, Monaghan (IE), 1989 ; DAAD Berlin (DE), 1990 ; Isola Comacina (IT), 1993.  

 

Werd vertegenwoordigd door Galerieën CD-Gent, Cintrik-Antwerpen, Joost Declercq-Gent, Path-Aalst, Robert & Partners-Oostende, Galerie Jan Dhaese-Gent (van 2005 tot 2019), sinds 2022 Valerie Traan Gallery-Antwerpen. Had in 2017 een overzichtstentoonstelling in MUDEL (Museum Deinze en Leiestreek). 

Ingrid A. C. Castelein (°1953) visual artist, lives and works in Deinze. Studied painting and sculpture at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent. Was artistic teacher at KASK, Hogeschool Gent from 1990 to 2020.

 

Exhibits since 1978 at home and abroad (NL, DE, FR, JP, RU). Residencies: Cité des arts Paris (FR), 1987 ; Tyrone Guthrie Centre Annaghmakerrig, Monaghan (IE), 1989 ; DAAD Berlin (DE), 1990 ; Isola Comacina (IT), 1993.  

Was represented by Galleries CD-Ghent, Cintrik-Antwerp, Joost Declercq-Ghent, Path-Aalst, Robert & Partners-Ostend, Galerie Jan Dhaese-Ghent (from 2005 to 2019), since 2022 Valerie Traan Gallery-Antwerp. Had a retrospective exhibition at MUDEL (Museum Deinze and Leiestreek) in 2017.

bottom of page