top of page
Isabelle Pateer.jpg

photo by Isabelle Pateer

_Geboren 1949, Aalst, België

Leeft en werkt in Schoonaarde, België

Er zijn maar weinig kunstenaars met een oeuvre dat zo consistent is als dat van Paul Gees. Sinds begin jaren 80 onderzoeken zijn sculpturen één thema: spanning. 

 

Gees staat bekend om zijn sculpturen waarin hij staal, hout en steen in een wankele balans combineert. Zelf noemt hij Richard Serra en Carl André als grote voorbeelden, maar Gees heeft in feite een geheel eigen wereld gecreëerd. Zijn favoriete materialen worden herhaaldelijk geconfronteerd met primaire krachten. Dit zorgt voor een constante spanning in zijn werk waarin vooral hout veel lijdt, zoals steen het afsplitst, staal het uitrekt of blootstelt aan de elementen. Primaire elementen en natuurlijke krachten heersen in het universum van Paul Gees.

_Born 1949, Aalst, Belgium

Lives and works in Schoonaarde, Belgium

There are very few artists who have an oeuvre as consistent as that of Paul Gees. Since the early ’80s, his sculptures explore a single theme: tension.

Gees is known for his sculptures in which he combines steel, wood and stone in a shaky balance. He himself names Richard Serra and Carl André as great examples, but Gees has in fact created a world all his own. His favourite materials are repeatedly confronted with primary forces. This creates a constant tension in his work in which especially wood suffers a great deal, as stone cleaves it, steel stretches it or exposes it to the elements. Primary elements and natural forces reign in Paul Gees’ universe.

book
Opening_Paul_Gees_Valerie_Traan-41.jpg

photo by Ligia Poplawska

Paul Gees – tension, balance, risk, stability

Op 12 december werd kunstenaar Paul Gees 70 jaar en blikt terug op een artistieke praktijk van 50 jaar.

In galerie valerie_traan presenteert hij een selectie van zorgvuldig gekozen kunstwerken, die een overzicht geven van de diversiteit van zijn hele oeuvre.

 

Tegelijkertijd verschijnt er een gedetailleerd boek (Paul Gees – tension, balance, risk, stability) met een uitgebreid interview, teksten en afbeeldingen. Het boek biedt een overzicht van de prestaties van de afgelopen vijf decennia en de evolutie in het werk van Paul Gees: van zijn performances in de jaren 70 en de vroegste architectonische verkenningen tot zijn tekeningen, sculpturen en meest recente kunstwerken in openbare ruimtes.

boek ontworpen door atelier Sven Beirnaert

ISBN9789082681918

 

 

Boek nu beschikbaar!

Paul Gees – tension, balance, risk, stability

€ 60 bestel hier

Paul Gees – tension, balance, risk, stability

On December 12 artist Paul Gees turned 70 and 

looks back on an artistic practice of 50 years. 

In valerie traan gallery, he presents a selection of carefully chosen artworks, giving an overview of the diversity of his entire oeuvre.

At the same time a detailed book is published (
Paul Gees – tension, balance, risk, stability) with an extensive interview, texts and images. The book offers an overview of the achievements of the past five decades and the evolution in the work of Paul Gees: from his performances in the 1970s and the earliest architectural explorations, to his drawings, sculptures and most recent works of art in public spaces.

book design by atelier Sven Beirnaert

ISBN9789082681918

Book available now! 

Paul Gees – tension, balance, risk, stability

€ 60 order here

bottom of page