top of page
tumblr_pfm1pwyCsO1uqbuuno1_1280.jpg

photo by Lola Pertsowsky

_Geboren 1965, Lier, België

Woont in Berchem en werkt in Merksem, België

Peter Morrens hanteert uiteenlopende beeldtalen: hij tekent en schrijft onder verschillende namen, maakt objecten en kunstenaarspublicaties, schildert en ontwerpt architecturale installaties. Al deze aspecten van zijn oeuvre brengt hij samen in totaalinstallaties waarmee hij ook een nieuwe lading aan zijn werk geeft. Zijn artistieke productie zou je dan ook het best kunnen omschrijven als ‘explosief’.  

De centrale rol die Peter Morrens in zijn veelvormig, steeds veranderend oeuvre inneemt, is die van stoorzender. Door een onophoudelijk kijken naar de wereld stelt hij, met de nodige dosis verwarrende humor, alles rondom zich in vraag: ons dagelijks taalgebruik en sociaal gedrag, onze existentiële twijfels, de algemene conventies in de kunstwereld en politieke stellingen worden kritisch belicht. Ook zijn eigen creaties en biografische anekdotes spaart hij hierbij niet.

Peter Morrens werkt aan een veelzijdig oeuvre, bestaande uit tekeningen, foto's, installaties en performances, waarmee hij vorm geeft aan zijn fascinaties voor sensualiteit, tijdsbeleving, seksualiteit, vernietiging, fetisjisme, onrust, ritme, omkering en overtreding. Zijn praktijk wordt gedreven door intuïtie: op een speelse, indringende manier vindt, selecteert en bewerkt hij beelden. De perceptie zelf, maar ook de precieze positie van de kijker staan centraal in Morrens’ werk. Hij herneemt heel vaak oudere werken om bewust de chronologie van zijn oeuvre te doorbreken. 

Peter Morrens is een kunstenaar die probeert verbindingen te maken, die je meeneemt in een wereld die bij wijlen absurd is, die de status van het kunstwerk in vraag stelt en gekenmerkt is door een labyrintische openheid, door een generositeit die de hand reikt naar andere makers.

In de hoedanigheid van verschillende personae – Peter Morrens, PM, Herman Smit, Point Blank Press – werkt de kunstenaar op uiteenlopende wijze aan verschillende series tekeningen, objecten en installaties. Zo is er altijd een gespannen, associatieve verbinding tussen de delen en het geheel, die – tijdelijk – een relatie aangaan met de ruimte en/of context.

Peter wordt vertegenwoordigd door de Gentse galerie Kristof De Clercq en betrokken als docent tekenen/grafiek aan LUCA Gent. Hij geeft lezingen, performances en produceert een veelheid aan series en edities onder evenzoveel heteroniemen. Tot 2016 runde hij samen met kunstenaar Rik De Boe de tentoonstellingsruimte Voorkamer in Lier.

_Born 1965, Lier Belgium

Lives in Berchem and works in Merksem, Belgium

Peter Morrens uses various visual languages: he draws and writes under different names, makes objects and artist publications, paints and designs architectural installations. He brings all these aspects of his oeuvre together in total installations, with which he also gives a new meaning to his work. His artistic production could therefore best be described as 'explosive'.

The central role that Peter Morrens occupies in his multiform, ever-changing oeuvre is that of jammer. By constantly looking at the world, he questions everything around him, with the necessary dose of confusing humor: our daily use of language and social behaviour, our existential doubts, the general conventions in the art world and political positions are critically examined. He also does not spare his own creations and biographical anecdotes.

Peter Morrens works on a multifaceted oeuvre, consisting of drawings, photos, installations and performances, with which he gives shape to his fascinations for sensuality, perception of time, sexuality, destruction, fetishism, restlessness, rhythm, inversion and transgression. His practice is driven by intuition: he finds, selects and edits images in a playful, penetrating way. The perception itself, but also the precise position of the viewer are central to Morrens' work. He very often takes up older works in order to consciously break through the chronology of his oeuvre.

Peter Morrens is an artist who tries to make connections, who takes you into a world that is at times absurd, that questions the status of the artwork and is characterized by a labyrinthine openness, by a generosity that reaches out to other creators .

In the capacity of various personae – Peter Morrens, PM, Herman Smit, Point Blank Press – the artist works in various ways on various series of drawings, objects and installations. There is always a tense, associative connection between the parts and the whole, which – temporarily – enter into a relationship with the space and/or context.

Peter is represented by Ghent based Kristof De Clercq gallery and involved as a drawing/graphics professor at LUCA Ghent. He does lectures, performances and produces a multitude of series and editions under just as many heteronyms. Until 2016, together with artist Rik De Boe, he ran the exhibition space Voorkamer in the city of Lier.

CV

_exhibitions

2022

Blijven Hangen., solo at valerie_traan gallery, 

Antwerp

2021

‘Minstens 1 1/2u en terug’, De Warande, Turnhout (catalogue)

Parcours performance Wachtkamers, de Warande Turnhout 

‘Outdoor Hiking’  Middelheimpark, Antwerp

‘Lets get out’, kasteel van Ooidonk + landgoed De Reables

2020

‘zonder kunstenaars geen kunst ‘ Nick Lodgers  Muhka , Antwerp (catalogue)

‘Gekende Woorden’ groepsexpo rond taal,  galerie -academie Tielt

 

2019

The Gulf Between (bezoekersgids) + performance 'B=B', De Warande, Turnhout

Dutch Art with Text en Humor ?NO THANKS!  AG ruimte , Utrecht  (+performance) (NL)

posterproject Beuys Gardens, Croxhapox , Ghent

Multiple (together with Bart Stolle) Krieg, Hasselt

Woordkunst, Walden Art Stories, Antwerp (+ performance)

A question of place/no limits in a cellar, Eilandje, 

Herentals

2018

Kunstenfestival Watou (catalogue) + performance 'de Proeflezer II'

'Trust' collectiepresentatie SMAK, Ghent (catalogue) in Les Brasseurs, Luik

'De Proeflezer III', concertzaal Vooruit, Ghent

Food Matters, all you need is lavatory, CROXHAPOX, Ghent

'Belo Horizonte' Kristof de Clercq Gallery, Ghent (+ performance)

Solo Art Brussels, Tour & Taxi, Brussels

Kunstenfestival Watou (+ performance)

Krasj 4, oud RTT gebouw, Ninove

'Trust', recente aankopen SMAK, Ghent

2017

Art on Paper, Brussels

Natijd (met Pol Pirart), cc Marchin

MÊME TEMPS, Les brasseurs, Luik (with publication)

 

2016 

De die die, performance (in collaboration with Xia Roodenburg), Zwart wild in KOER, Ghent

Drawing Now, Le Carreau du Temple, Paris (FR)

Zeitraum (voorstelling multiple) Roger Raveelmuseum, Machelen

De Nieuwe Omstandigheden, Croxhapox, Ghent

De Laatste Show, Voorkamer, Lier

'nog 3 en een 1/2 uur' Loods 12 , Wetteren (met Koba De Meutter multiple)

 

2015

GUTS/NO GUTS, Peter Morrens/Klaas Kloosterboer, galerie Kristof Declercq, Ghent

It ‘s a kind of magic , Het Paviljoen/ KASK Ghent

‘art traces’  (100 jaar gasaanval) langemark- poelkapelle performance

i'm not doing anything until i find the need, block kalender by joanneke meester

commitment is (not) a word, ramfoundation, Rotterdam (NL)

inside the city (posters for the  city), Bremen

veldwerk, Drawing Centre Diepenheim

2014

YOU HAVE NO IDEA, 6b Elingen, curator alain bilterest  

Konnektor, Forum fur Kunste, Hannover (DE)

Art Rotterdam (solo) with Galerie Vandenberge (NL)

Galerie Kristof De Clercq (solo) book ‘covers’ Posture Editions

Drawing Amsterdam (NL)

Zeitraum, Roger Raveelmuseum, Machelen

De Witte Arena, Nieuw en Meer, Amsterdam (NL)

2013

endless drawing’ project met  Hannelore Van Dijck  Voorkamer, Lier

‘the Big Draw’ , SMAK, Ghent

‘Final Show’, Lokaal 01 Breda (NL)

‘ik wordt’, bijdrage voor Johan De Wilde, Voorkamer, Ghent

‘Isola Comacina’, kunstenaarsresidentie Como lake (I)

A Collector’ s Eye’, Museum Belvedere, Friesland (NL)

‘vindplaatsen en voortgangsberichten’  Drawing Centre Diepenheim (NL)

‘12’, grafiekmap voor convent 12, Ghent

 2012

‘Zeichnen zur zeit’ addition in Kunstforum, May 2012

The Things That(‘s) Left, Dean Project New York (USA)

 The Thing That(s) Left. (it) works on paper. Kristof De Clercq Gallery Ghent

‘Ah-Ha’ , open-air exhibition castleparc Seneffe,

‘Bookshow’, be-Part Waregem

‘Unmittelbar ‘, Lage Egal, Berlin (D)

‘de zwervende tentoonstelling’ CC, Delft (NL)

bookpresentation “Drawing, in and outside writing”  Museum M, Leuven

2011

In the company of humour, Lokaal 01, Breda (NL)

Lichtwit, installatie Drawing Centre Diepenheim (NL)(catalogus /interview VPRO de avonden)

Sugar Mountain, Galerie Van Den Berge, Goes (ism Ignatz)

Uitgesteld, Voorkamer Lier (ism Paul verstreken en Wim Cuyvers)

Kunstwerkewerfen, Museum Brachland, Bochum (D)

Drawing, in- and outside writing  onderzoeksproject , Voorkamer lier (catalogue)

Salon Imaginaire, Arti et Amictiae, Amsterdam (NL)

Connections, tekeningen Galerie Vandenberge, Goes (NL)

Wall, Art Rotterdam, galerie Van Den Berge, Goes (NL)

II, les Brasseurs, Luik

2010

Zweierlei, ausstellungsraum Klingental, Basel (CH)

The Power of Drawing, Galerie Geukens & de Vil (catalogus)

GroupShow, Galerie Maes & Mathys ,Antwerpen

Pattern Recognition, With Space Galery , Beijing  (catalogus)

In my own words, ladenkastproject Galerie Phoebus, Rotterdam (NL)

Verwantschappen, Z33, Hasselt

Los Gazquez, Granada (ES)

2009

Uit het geheugen, Museum Dr. Guislain, Gent (catalogus)

Artist conversations, James Taylor Gallery (invites Five Years), London

12,5 years voorkamer, Voorkamer, Lier (catalogus)

Drawing Actions, De Werft, Geel (catalogue)

Th ink, St. Lucas, Gent (cahier)

N7, Governors Island, New York (USA)

2008

Found/gevonden/trouvé, Voorkamer, Lier

Him Hanfang, Austellungsraum Klingental, Basel (CH)

Accidenten, Galerie van den Berge, Goes (NL), (met Marc Nagtzaam)

Brainbox#2 met Deborah Delva en Griet Dobbels, CROXHAPOX, Ghent

De Boe en Morrens, Galerie El, Welle

2007

Over een titel wordt nog nagedacht, Galerie van den Berge, Goes (NL)

Art Rotterdam, Galerie van den Berge, Goes (NL) (catalogue)

De helft van het werk (solo), CROXHAPOX, Ghent (catalogue)

Begijnen Ontbloot, Artuaticafestival, Tongeren 

2006

Be-tekenen II, De Doos, Hasselt

Speelhoven, one more time, Aarschot (catalogue)

Newark between us, transitory, New Ark (USA)

Brainbox #1 met Ward Denys en Johan De Wilde, CROXHAPOX, Ghent

2005

En retard/on time/over tijd, Kunstencentrum Netwerk, Aalst (catalogue)

Sugar-free, Netwerk Galerij, Aalst

Basics #2, CROXHAPOX, Ghent

2004

Whole, Among Others 5, Kunstlerhaus Dortmund (DE), (ism Juha Valkeaapa) (catalogue)

Zie Tekening, Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen, Lier (catalogue)

Puddles 2004, Gallery Surge, Tokyo (J), (ism Rik De Boe, Yosuke Ito,...) (catalogue)

Extra Muros, CC Strombeek, tentoonstelling Opbouwend

Uwen hof solo, Galerie van den Berge, Goes (NL)

2003

Werken op papier, Galerie van den Berge, Goes (NL)

Low Fish, Frontroom, Williamsburg, NY (USA)

Beeld in park, Felix Happark, Brussel, (ism Rik De Boe) (catalogu)

2002

Sight seeing, sight mapping, Gallery Surge, Tokio (J), (ism Experimental Intermedia, Gent) (catalogue)

De zeeberg, Galerij Netwerk #2, Aalst (catalogue)

Verder terug, locatieproject Trechter 5, Goes (NL) (catalogus/multipel)

Zuster S, begina, locatieproject Voorkamer in begijnhof Lier (catalogue)

2001

Roompr, Voorkamer, Lier, (samenwerking Maria Blondeel, Lieve D’Hondt, Rik De Boe, Peter Morrens) (video/multipel)

Casa Rural, De Pianofabriek, Brussel

Kunst & Zwalm, locatieproject Zwalmstreek (catalogus)

IM, samenwerking met Rik De Boe, voormalig mijngebouw Waterschei (catalogue)

Puddles, artist initiative links, Sumiso, Osaka (J) (catalogue)

Bureaulandschap, Onderland Galerij, Ghent

2000

Solo, Art Page Gallery, Brooklyn, NY (USA)

Geen Tijd, locatieproject Voorkamer, Lier

Een kabinet, Galerie Van Den Berge, Goes (NL)

Informatiedagen, Argos Brussel (catalogus)

Artists confront television, Telenicc Brussel (catalogue)

1999

Among Others 3, Künsthalle Exnergasse, Wenen (A), (artist in residence) (catalogue/CD)

On Line, a drawing exhibition, Art Page, NY (USA)

Ontspoord, rond L.P. Boon, oud Politiekantoor, Aalst, (ism Rik De Boe) (catalogue)

De Nieuwe Frisheid, huize De Boe, Ninove

1998

Wie in zijn eigen vel snijdt, krijgt wildgroei (solo), Watertoren, Vlissingen (NL)

Un siècle de collage en Belgique, La Louvière (catalogue)

Onix Shoe, locatieproject Lier, (ism Dirk Zoete) (catalogue)

1997

Appartement Noord, appartementsblok Francken, Antwerp

Natural Imagination, Meise

Alom en Hiernevens, voormalig Zwartzustersklooster, Lier (catalogue/multiple)

1996

Bouw en oprichting van kunstenaarsinitiatief Voorkamer ism Rik De Boe

solotentoonstellingen, lezingen, performances, voordrachten,…

1995

Richtingen (solo), GHL, Middelburg (NL)

Lokaal voor tijdelijke wetenschap & Kunst: Peter Morrens: bedrieglijk inzicht/Herman Smit, WAARnemer (solo), Netwerk Galerij, Aalst (multipel)

Zeeuwse Reportage, Galerie van den Berge, Goes (NL)

1994

De Wit & Morrens, Galerie Christine & Isy Brachot, Brussels

De Poulains, Vooruit, Gent (reizende tentoonstelling)

10 PK, vzw Gulden Sporen, Kortrijk

1993

5 voor 12, winnaar kunstwedstrijd Universiteitsbibliotheek, Leuven

Reconstructie, Conservatorium, Gent, (ism Christoph Fink en Henk Somers)

Vijf kunstenaars, Gele Zaal, Gent (catalogus)

Sint Pietersabdij, Ghent

Isola Comacina, Italy (reisbeurs)

1992

20 jaar grafiek, CC Harelbeke

Papier, beeld en basis, Galerij Netwerk, Aalst (catalogue)

VoorBeelden (solo), Galerij Netwerk, Aalst (multiple)

Tragische Momenten in het Museum, details uit het wrede theater der vergetelheid, zaal 1715 Bijlokemuseum, Ghent

1991

91 maal 25, Bureaux et Magasins, Oostende/Netwerk, Aalst/Academie, Menen/VMHK, Ghent (multiple)

1990

Trans Europe Off Art, WUK, Wenen (AU)

1989

Irirtis, Vrije Val, Antwerp

Barabaro, Theatro di Settignano, Firenze (I) (catalogue)

1988

PetitFormat, Oud Hospitaal, Aalst

Sfinks Museum, Sfinksvilla, Boechout/Vrije Val, Antwerp

1987

In Delen, Oud hospitaal, Aalst (catalogue)

1986

Kalken, Den Bouw, Kalken

Jonge beeldende kunstenaars, Vleeshuis, Lier

Hedendaags Kunstsalon, Waregem

1985

Tekenen, Vereniging Museum voor Hedendaagse Kunst, Ghent

Snark project, omtrent Lewis Caroll, De Singel, Antwerp/Beursschouwburg, Brussels/Zwarte Zaal, Ghent/Scharpoord, Knokke/De Brakke grond, A’dam (NL) (catalogus/multipel/LP)

_performances

2018

'De Proeflezer', Kristof De Clercq gallery, Ghent

2017 

KASKlezing, lezing-performance Cirque Kask Ghent

2011

ik zal (lichtblauwe versie), Arti et Amicitiae, Amsterdam (NL)

Ik zal eens goed komen lachen, Lokaal 01, Breda (NL)

Wit licht,  drawing Centre Diepenheim (NL)

Kunstwerkewerfen, Brachland Museum, Bochum

Over, Camberwell University of the arts, London (UK)

Nocturama, Drawing in and outside, Voorkamer, Lier

2010

ICP,  Ghent

Los Gazquez, Granada, Andalucia (E)

2009

Always starting again, St. Lucas department for architecture, Brussels lecture performance, Stichting Diepenheim, Enschede (NL)

2008

Altijd opnieuw beginnen, lecture-performance symposium mastermarathon, St. Lucas, Ghent

2007

De presidentes van Werner Schwab, collectief TG Vagevuur, Lier

2006

Footnote, a cut-up performance, Alte Buchbinderei, Berlijn (ism Marcelo Aguirre) (DE)

2005

24u, Netwerk Galerij, Aalst, (ism Juha Valkeapaa, Marcello Aguirre en Andreas Fulgosi)

2004

A good beginning, Künstlerhaus, Dortmund (DE), (ism Juha Valkeapaa)

Low Fish, Gallery Surge Tokyo (J), (ism Machiko Tagami)

Speechless, CC Strombeek

2003

Low Fish (ism Rik De Boe, Patricia Smith, Michael Ballou en David First), Frontroom, NY (USA)

EN vier redevoeringen, (samenwerking met Bart Meuris en Johan De Paepe)

Low Fish (solo), Galerie Rachel Haferkamp, Köln (DE)

2002

The birds, (Casa Rural), De Pianofabriek, Brussels

Low Fish, RHoK, Brussels/De Zeeberg, Aalst, (ism Rik De Boe)

Low Fish, (Fricties), Vooruit, Ghent, (ism Rik De Boe en Lieve D’hondt)

2001

Roompr, Voorkamer, Lier

2000

Ann was stunned, dak: Art Page Gallery, NY (USA)

1999

Simul/T, WUK, Wenen (A), (ism Jerome Noettinger en Lionel Marchetti)

The Lesson, 91 attempts to work, WUK, Wenen (A)

Dag en nachtevening (mobiele geluidsperformance), Wenen (A)

Becoming (soloperformance), Wenen-Kahlenberg (A)

1988

Aleksandra Roube-Jensky, Dansfestival De Beweeging, Antwerpen, (ism Christoh Fink)

1987

#1, Zwarte Zaal, Ghen (ism Christoph Fink)

Simulacra/Quo Vadis?, Sfinksfestival, Boechout, (ism Christoph Fink)

Try, CBA, Anderlecht, (ism Frederic Geurts)

 

bottom of page